LUẬN VỀ HUYỀN LINH THUẬT PDF

ĐẠI THỈNH NGUYỆN

Từ điểm Linh Quang trong Thiên Trí

Mong sao ánh sáng tràn ngập trí người

Mong cho Linh Quang giáng xuống Dương Trần.

Từ điểm Bác Ái trong Thiên Tâm

Xin cho bác ái tràn ngập tâm người.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Mong sao Đấng Christ trở lại Trần Gian.

Từ trung tâm mà Thiên Chí được thấu triệt

Cầu xin Thiên Ý dắt dẫn tiểu chí con người -

Thiên Ý mà Chân Sư biết rõ và phụng hành.

Mua đá năng lượng:

Từ trung tâm mà chúng ta gọi là nhân loại

Mong cho Thiên Cơ, Bác Ái và Linh Quang khởi động

Và mong sao Thiên Cơ phong bế tà môn.

Mong sao Linh Quang, Bác Ái và Quyền Năng phục hồi

Thiên Cơ trên chốn Phàm Trần.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh