THAM THIỀN HUYỀN LINH PDF

MỤC LỤC

Lời nói đầu.. 922

BỨC THƯ I.

Sự Chỉnh hợp của Chân Ngã với Phàm Ngã... 14

Chỉnh hợp và sự rung động.. 15

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Sự điều hợp của Chân ngã. 17

Sự chỉnh hợp của đại vũ trụ và tiểu vũ trụ.. 18

BỨC THƯ II...

Sự quan trọng của tham thiền. 21

BỨC THƯ III.

Những điểm cần cứu xét khi ấn định sự tham thiền... 27

1- Cung của Chân ngã. 29

2- Cung phàm ngã của người môn sinh. 33

Một minh họa thực tế. 34

3- Điều kiện nghiệp quả của môn sinh. 36

A. Trình độ tiến hóa của môn sinh:.. 38

B.- Trọng lượng riêng và dung tích của thể nguyên nhân. 44

4- Tình trạng của thể nguyên nhân.. 49 a- Mối liên quan của Chân Ngã với Đại Đoàn

Chưởng Giáo. 50 b- Sự liên quan của Chân Ngã đối với trong việc tự phát triển của nó. 54 c- Liên quan giữa các Chân Ngã... 55

5- Nhu cầu cấp thiết của thời đại và khả năng hiện có của con người... 57

Vài lời khích lệ.. 61

9- Những nhóm nội và ngoại môn mà người môn sinh liên hệ. 63

Thư về Tham Thiền Huyền Linh

BỨC THƯ IV..

Sử dụng Thánh Ngữ khi tham thiền... 69

Những nguyên lý căn bản.. 70

Hiệu quả kép của Thánh Ngữ: tính cách xây dựng và phá hoại. 72

Bảy hơi thở lớn.. 73

Tham thiền và Thánh Ngữ... 77

Vài gợi ý thực tế... 80

Phát âm và sử dụng Thánh Ngữ trong tham thiền cá nhân. 81

Hòa âm của Thượng Đế và sự tương đồng... 84

Sử dụng Thánh Ngữ trong nhóm.. 85

Những nhóm dành cho những mục tiêu đặc biệt... 88

Bảy bí huyệt và Thánh Ngữ.. 91

Liệt kê các bí huyệt. 92

Bí huyệt lá lách. 93

Những bí huyệt chủ yếu.. 95

Sự phát triển và khai mở các bí huyệt.. 99

Hiệu quả của tham thiền huyền linh trên các bí huyệt. 103

Nhận xét tổng kết. 106

BỨC THƯ V.

Những nguy hiểm cần tránh trong khi tham thiền.. 110

Việc giữ lại thông tin.. 110

Những nguy hiểm cố hữu nơi phàm ngã. 117

Vài tư tưởng về lửa. 124

Những nguy hiểm cho bộ óc vật chất... 128

Những nguy hiểm cho thần kinh hệ... 129

Những nguy hiểm cho các cơ quan sinh dục. 131

Những nguy hiểm do nghiệp quả của môn sinh.. 132

Mục tiêu của tiểu vũ trụ.. 133

Những nguy hiểm do di truyền quốc gia và loại thể xác. 136

Những nguy hiểm đi kèm với nhóm.. 141

Ba loại nhóm liên hệ với môn sinh.. 142

Những nguy hiểm do các năng lực tinh vi gây ra.. 148

Ba nhóm thực thể. 148

Những nguy hiểm của sự ám ảnh... 150

Những nguyên do của sự ám ảnh... 152

Các loại thực thể ám ảnh.. 155

Những nguy hiểm từ sự tiến hóa thiên thần. 157

Nguy hiểm do các huynh đệ bên hắc đạo. 160

Các huynh đệ bóng tối... 164

BỨC THƯ VI..

Sử dụng hình thức khi tham thiền. 170

1- Sử dụng hình thức tham thiền để nâng cao tâm thức. 172

2- Những hình thức tham thiền của huyền bí gia và thần bí gia... 178

Hình thức tham thiền thần bí. 181

Hình thức tham thiền huyền linh. 182

Những hình thể do thần bí gia và huyền bí gia tạo ra thấy bằng thần nhãn... 184

Sử dụng những hình thức đặc biệt cho những mục tiêu đặc biệt. 187

Những hình thức thiền dùng cho ba hạ thể... 188

Những hình thức thiền của các cung. 190

Các hình thức thiền để chữa bệnh... 191

Các hình thức thiền bằng thần chú. 195

Các câu chú trong các cung... 198

Những hình thức thiền dùng cho một trong ba ngành. 200

Ba con đường tiếp cận... 202

1.- Con đường của Đức Bàn Cổ:. 205

2.- Con đường của Đức Di Lạc Bồ Tát.. 206

3.- Con đường của Đức Văn Minh Bồ Tát.. 207

Thư về Tham Thiền Huyền Linh

Những hình thức thiền để kêu gọi các vị thần và các tinh linh. 208

Các thần chú của quyền lực... 213

Sự hiểu biết về thần lực. 215

Các hình thức thiền dùng thần chú có liên hệ đến lửa. 220

Việc sử dụng hình thức thiền tập thể. 227

Sử dụng âm thanh tập thể trong các hình thức thiền... 230

Sử dụng nhịp điệu tập thể trong tham thiền. 235

Những cơ hội đặc biệt để sử dụng các hình thức tham thiền tập thể này.. 239

BỨC THƯ VII.

Sử dụng màu sắc và âm thanh. 243

Một vài lưu ý về màu sắc. 244

Liệt kê các màu sắc.. 251

Vài nhận xét về màu sắc... 254

Các màu sắc ngoại môn và màu sắc nội môn. 264

Sự tương ứng giữa tiểu vũ trụ và đại vũ trụ... 266

Các tương ứng căn bản. 269

Màu sắc trong tiểu vũ trụ và trong đại vũ trụ. 271

Ảnh hưởng vào môi trường chung quanh.. 278

Ứng dụng của màu sắc.. 280

Sử dụng màu sắc khi tham thiền.. 280

Ứng dụng màu sắc để chữa bệnh. 284

Nhãn quan cao và sức khỏe. 287

Tiên đoán về tương lai... 292

Đồ hình các Huyền Giai thái dương và địa cầu.. 297

BỨC THƯ VIII..

Tiếp cận Chân Sư nhờ tham thiền. 298

Tìm kiếm mục tiêu... 298

Các Chân Sư là ai?.. 302

Điều kiện để tiếp cận Chân Sư.. 309

Ba mục tiêu của một đệ tử dự bị.. 311

Địa vị đệ tử nhập môn.. 314

Địa vị con của Đức Thầy. 316

Mối liên hệ của Chân Sư và Đệ Tử. 319

Các phương pháp tiếp cận và các hiệu quả đạt được. 328

Năm hiệu quả của tham thiền trong ba cõi thấp.. 334

BỨC THƯ IX...

Những trường tham thiền trong tương lai.. 343

Những nhận xét đầu tiên. 343

Những trường tham thiền tương lai. 245

Thiền viện nền tảng duy nhất... 348

Những phân chi ở các nước của trường duy nhất này. 353

Địa điểm, nhân sự và các cơ sở của thiền viện huyền môn.. 359

Thiền viện dự bị. 363

Thiền viện cao cấp... 367

Các bậc học và các lớp học... 373

BỨC THƯ X.

Sự tinh luyện các hạ thể.. 382

Việc huấn luyện thể xác... 383

Sự thanh lọc thể dĩ thái (hay thể sinh lực).. 386

Sự thanh lọc thể cảm dục. 387

Sự thanh lọc thể trí.. 390

BỨC THƯ XI...

Cuộc sống phụng sự hiệu quả. 393

Động lực phụng sự. 394

Các phương pháp phụng sự... 395

Thái độ sau khi hành động.. 399

NGỮ GIẢI... 402

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh