BÍ QUYẾT THÔNG THIÊN HỌC PDF

MỤC - LỤC

Lời tựa lần xuất bản thứ nhì

Lời tựa của tác giả

CHƯƠNG I

Minh Triết Thiêng Liêng và Hội TTH, ý nghĩa của danh từ

Kế hoạch của Hội Thông Thiên Học

Tôn giáo Minh Triết Bí Truyền trải qua các thời đại

Thông thiên Học không phải là Phật Giáo

CHƯƠNG II

Minh Triết Thiêng Liêng Bí Truyền và Công Truyền

Người Thông Thiên Học và hội viên của Hội Thông Thiên Học

Sự khác nhau giữa Thông Thiên Học và Huyền Bí Học

Sự khác nhau giữa Thông Thiên Học và Thần Linh Học

Vì sao Thông Thiên Học được chấp nhận?

CHƯƠNG III

Phương pháp thực hành của Hội Thông Thiên Học, các mục đích của Hội

Nguồn cội chung của Con người

Những mục đích khác của chúng tôi

Sự cao trọng của lời thệ nguyện.

CHƯƠNG IV

Sự liên hệ giữa Hội Thông Thiên Học và Thông Thiên Học

Cải thiện Chơn Ngã

Trừu tượng và Cụ thể

CHƯƠNG V

Các giáo huấn căn bản của Thông Thiên Học

Thượng-Đế và lời cầu nguyện

Lời cầu nguyện có cần thiết không?

Cầu nguyện làm giảm đức tin

Nguồn cội của Linh Hồn nhân loại

Giáo huấn của Phật giáo về vấn đề nêu trên

CHƯƠNG VI

Thiên nhiên và con người theo giáo huấn Thông Thiên Học, sự đơn nhất trong vạn vật

Tiến hóa và ảo tưởng

Sự cấu tạo thất thể của hành tinh chúng ta

Bản chất “thất thể” của con người

Sự phân biệt giữa Linh Hồn và Chân Linh

Giáo huấn của Hi-Lạp

CHƯƠNG VII

Các trạng thái khác nhau sau khi chết, “Con người vật chất và con người Tâm Linh”

Về sự vĩnh cửu của Thưởng, Phạt,và Niết Bàn

Các “khí thể” khác biệt của con người

CHƯƠNG VIII

Luân hồi hoặc tái sinh, ký ức là gì?

Theo giáo huấn của Thông Thiên Học

Ký ức của những kiếp đã qua, vì sao chúng ta không nhớ lại tiền kiếp?

Cá thể tính và Phàm ngã tính

Về sự thưởng, phạt của Chơn Ngã

CHƯƠNG IX

Cõi Dục giới và Thiên Đàng

Vì sao các nhà Thông Thiên Học không tin tưởng sự trở lại của

Vài lời về SKANDHAS

Tâm thức hậu tử và tiền sinh

Ý nghĩa thực sự của danh từ tiêu diệt

Danh từ hạn định diễn tả các sự vật hạn định

CHƯƠNG X

Bản chất của nguyên khí suy tư

Chơn Ngã Huyền Nhiệm

Bản chất phức tạp của thể trí (De la Nature complexe de Manas)

Giáo lý nầy được giảng dạy trong Phúc âm theo Thánh Jean

CHƯƠNG XI

Huyền bí về ‘Luân Hồi’, kỳ hạn của sự tái sinh

Karma là gì?

Những người hiểu biết là ai?

Sự khác biệt giữa Đức tin và Tri thức; hoặc Đức tin mù quáng và Đức tin lý luận

CHƯƠNG XII

Thông Thiên Học thực hành là chi?, Bổn Phận

Sự liên quan của Hội Thông Thiên Học và sự cải cách chánh trị

Hy sinh Bản Ngã

Lòng nhân từ

Thông Thiên Học đối với Quần chúng

Hội viên Thông Thiên Học giúp đỡ Hội ra sao?

Những điều mà Nhà Thông THiên Học không nên làm

CHƯƠNG XIII

Những quan niệm sai lầm về Hội Thông Thiên Học,

Thông Thiên Học và sự khổ hạnh

Thông Thiên Học và Hôn Nhân

Thông Thiên Học và giáo dục

Tại sao hiện giờ có nhiều thành kiến chống lại Hội T.T.H?

Phải chăng Hội T.T.H. là một tổ chức có mục đích tài chánh?

CHƯƠNG XIV

Các vị Chơn Sư của Thông Thiên Học, các Ngài là “Tinh Quân Ánh Sáng hay Yêu Tinh bị nguyền rủa?

Sự lạm dụng tên và thuật ngữ Thiêng Liêng

Kết luận, Tương lai của Thông Thiên Học

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh