10 Điều Răn Của Osho

10 ĐIỀU RĂN CỦA OSHO

1.Không bao giờ tuân theo lệnh của bất cứ ai trừ khi nó đến từ bên trong bản thể bạn.

2.Không có Chúa nào khác ngoài chính cuộc sống.

3.Sự thật nằm trong chính bạn, đừng tìm kiếm nó ở nơi khác.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

4.Tình yêu chính là cầu nguyện.

5.Trở thành hư không là cánh cửa của chân lý. Tính không là phương tiện, mục đích và thành tựu đạt đến.

6.Cuộc sống là bây giờ và ở đây.

7.Hãy sống tỉnh thức.

8.Đừng bơi - hãy nổi trôi theo dòng.

9.Chết trong từng khoảnh khắc để bạn có thể trở nên tươi mới mỗi khoảnh khắc.

10.Không tìm kiếm. Cái nào đang có, là hiện hữu. Hãy dừng lại và quan sát.

" 10 điều răn của Osho - Ông gạch dưới các điều 3, 7, 9 và 10”

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh