BẢO VỆ THỰC VẬT THEO PHƯƠNG PHÁP TỰ NHIÊN PDF

Mục lục

Phần I- Cơ sở kiểm soát sâu bệnh trong canh tác hữu cơ... 2

-Trật tự tự nhiên. 2

-Hãy giành lại sự kiểm soát.……… 2

-Bốn bước thiết lập lại trật tự tự nhiên...……… 4

-Các biện pháp phòng ngừa cụ thể.. 12

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phần II- Phương pháp bảo vệ thực vật tự nhiên..……….. 16

-Phương pháp đúng..……. 16

-Sử dụng các chất để bảo vệ cây trồng và cách hỗn hợp.. 16

-Sử dụng nguyên liệu từ thực vật để bảo vệ cây trồng... 27

Phần III - Bệnh hại và cách nhận biết. 40

-Bệnh do vi khuẩn gây hại.………. 40

-Bệnh do nấm gây hại... 41

-Bệnh do virus gây hại.. 42

-Nhận biết triệu chứng bệnh hại rau.. 44

-Bệnh hại các cây họ cà... 45

-Bệnh hại các cây họ cải.. 49

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh