BẢO VỆ THỰC VẬT THEO PHƯƠNG PHÁP TỰ NHIÊN PDF

Mục lục

Phần I- Cơ sở kiểm soát sâu bệnh trong canh tác hữu cơ... 2

-Trật tự tự nhiên. 2

-Hãy giành lại sự kiểm soát.……… 2

-Bốn bước thiết lập lại trật tự tự nhiên...……… 4

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

-Các biện pháp phòng ngừa cụ thể.. 12

Phần II- Phương pháp bảo vệ thực vật tự nhiên..……….. 16

-Phương pháp đúng..……. 16

-Sử dụng các chất để bảo vệ cây trồng và cách hỗn hợp.. 16

-Sử dụng nguyên liệu từ thực vật để bảo vệ cây trồng... 27

Phần III - Bệnh hại và cách nhận biết. 40

-Bệnh do vi khuẩn gây hại.………. 40

-Bệnh do nấm gây hại... 41

-Bệnh do virus gây hại.. 42

-Nhận biết triệu chứng bệnh hại rau.. 44

-Bệnh hại các cây họ cà... 45

-Bệnh hại các cây họ cải.. 49

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh