TỪ TRÍ TUỆ TỚI TRỰC GIÁC PDF

MỤC LỤC

Chương I. DẪN NHẬP...

Tình trạng khủng hoảng trong thời gian hiện nay.

Việc rèn luyện trí tuệ ở Đông và Tây phương.

Hai nhóm nhà tư tưởng, khoa học và thần bí. Sự tổng hợp hai nhóm này.

Chương II. MỤC ĐÍCH CỦA GIÁO DỤC.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Sự bế tắc trong giáo dục. Giáo dục đào tạo cho đại chúng và phát triển cá nhân. Công tác giáo dục. Sự hiển lộ con người thật. Mỗi người đều có nguyên khí trực giác.

Chương III. BẢN TÍNH CỦA LINH HỒN.

Thế nào là Linh hồn? Tính chất của cơ cấu con người. Sự liên hệ của cơ cấu này với “Nguồn Sống thâm sâu hơn.”

Chương IV. MỤC TIÊU TRONG THAM THIỀN..

Mua đá năng lượng:

Đối chiếu tham thiền và cầu nguyện. Trí tuệ của con người là một khả năng. Công dụng của khả năng này trong quan hệ với trực giác. Bản năng, trí tuệ, trực giác, và khai ngộ.

Chương V. CÁC GIAI ĐOẠN TRONG THAM THIỀN..

Điều chỉnh trí tuệ và tình cảm. Năm giai đoạn từ trí tuệ đến trực giác: Tập trung, Tham thiền, Nhập định, Khai ngộ và Linh cảm. Công dụng của các biểu tượng và hình tượng.

Chương VI. CÁC GIAI ĐOẠN TRONG THAM THIỀN (t.t.)..

Khai mở nhận thức tỉnh thức. Ý thức thụ động và chủ động. Hai hoạt động của trí tuệ. Các giác quan và thực tại.

Chương VII. TRỰC GIÁC VÀ KHAI NGỘ...

Trí tuệ khai ngộ, nhận thức trực giác, và cuộc sống có nguồn cảm hứng tinh thần. Ý thức trí tuệ về “Nguồn Sống thâm sâu.” Định nghĩa trực giác.

Phối hợp Linh hồn, trí tuệ và não bộ. Nhận thức về giới thứ năm trong thiên nhiên.

Chương VIII. TÍNH PHỔ BIẾN CỦA THAM THIỀN..

Bằng chứng qua các thời đại. Các nhà Thần bí và các Thức giả. Thống nhất hay “Hợp nhất” với

“Nguồn Sống thâm sâu.” Kỹ thuật đồng nhất.

Các phương pháp của Tây Tạng, Trung Hoa, Ấn giáo, giáo phái Sufi và Thiên Chúa giáo.

Chương IX. THỰC HÀNH THAM THIỀN.

Văn minh Tây phương và tham thiền. Các giác quan, các tuyến nội tiết, não bộ và trí tuệ. Một số qui luật khi hành thiền. Vài hình thức tham thiền.

Chương X. CẦN THẬN TRỌNG KHI HÀNH THIỀN...

Thế giới ý tưởng. Mối nguy do ảo cảm trong tham thiền, sự kích thích quá độ, việc ghi nhận hiện tượng một cách sai lầm. Thế giới ảo tưởng. Sự chế ngự đúng của “Nguồn Sống thâm sâu,” giao tiếp được qua trực giác.

KẾT LUẬN..

ĐẠI THỈNH NGUYỆN

Từ nguồn Ánh sáng trong Trí Thượng Đế

Cầu xin Ánh sáng tuôn rải vào trí con người.

Cầu xin Ánh sáng giáng xuống Trần gian.

Từ nguồn Tình thương trong Tâm Thượng Đế

Cầu xin Tình thương tuôn rải vào tâm con người.

Cầu mong Đức Chưởng Giáo trở lại Trần gian.

Từ trung tâm biết được Ý chí Thượng Đế

Cầu xin Thiên ý hướng dẫn ý chí nhỏ bé của con người —

Thiên ý mà các Chân sư đều biết và phụng sự.

Từ trung tâm chúng ta gọi là nhân loại

Cầu xin Thiên cơ Tình thương và Ánh sáng thực thi

Và cầu mong Thiên cơ đóng kín cửa vào nẻo ác.

Cầu xin Ánh sáng và Tình thương và Quyền năng phục hồi Thiên cơ trên Trần gian.

“Lời Thỉnh nguyện hay Cầu nguyện trên đây không thuộc về bất cứ người nào hay đoàn nhóm nào, mà thuộc về toàn nhân loại. Vẻ đẹp và sức mạnh của Đại Thỉnh nguyện nằm trong tính đơn giản, và do nó phát biểu một số chân lý trọng tâm mà tất cả mọi người bình thường đều chấp nhận một cách hồn nhiên:

- Chân lý nói rằng vốn có một Đức Thông tuệ nền tảng mà chúng ta gọi với danh xưng mơ hồ là Thượng Đế;

- Chân lý nói rằng ẩn trong toàn cuộc biểu hiện có quyền năng phát động vũ trụ, là Tình thương;

- Chân lý nói rằng có một Đấng Cao cả đã đến thế gian, mà người

Thiên Chúa giáo gọi là Đức Christ, Ngài đã thể hiện tình thương đó để chúng ta có thể hiểu được;

- Chân lý nói rằng cả Tình thương và Thông tuệ đều là những hiệu quả của Ý chí Thượng Đế; và cuối cùng là

- Chân lý hiển nhiên rằng chỉ thông qua chính nhân loại Thiên cơ mới có thể thực thi.”

ALICE A. BAILEY

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh