Thanh Lọc

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Cái Chết

Cái Chết

Hôm nay, tôi được thôi thúc để viết về chủ đề nhạy cảm này. Đây là giai đoạn quan trọng trong kì chuyển đổi thiên hà, xảy ra trong 150 năm( năm 1950 bắt đầu và kết thúc năm 2100). Sự chuyển đổi ở mức mạnh mẽ nhất chính là thời điểm...

Thăng Thiên

Thăng Thiên

Bây giờ đang là thời kỳ thanh lọc, sắp tới sẽ có nhiều sự kiện xảy ra, những người rung quá thấp sẽ rời khỏi nơi đây. Tất cả các linh hồn đều có sự chọn lựa của mình. Có linh hồn muốn đi cùng Trái đất lên chiều kích cao hơn. Có linh hồn...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm