Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 48. Làm Sao Biết Niết Bàn Là Tối Thượng Lạc?

MI TIÊN VẤN ÐÁP: CÂU 48. LÀM SAO BIẾT NIẾT BÀN LÀ TỐI THƯỢNG LẠC?

  • Chưa đắc Niết bàn thì làm sao biết được Niết bàn là tối thượng lạc, đại đức?
  • Thưa, biết chứ. Ví như một người chưa từng bị chặt tay, chặt chân có biết rằng bị chặt tay chặt chân là khổ không?
  • Thưa, biết.
  • Làm sao mà biết được?
  • Nghe tiếng kêu la, than khóc quằn quại đau đớn của những nạn nhân ấy nên biết.
  • Cũng như thế ấy, dầu chưa chứng đắc Niết bàn, nhưng nghe những vị Thánh nhân A-la-hán nói lại và thấy đời sống thanh tịnh, nhàn lạc, an vui của họ nên biết Niết bàn là tối thượng lạc.
  • Đúng lắm.

-ooOoo-

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh