Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 48. Làm Sao Biết Niết Bàn Là Tối Thượng Lạc?

MI TIÊN VẤN ÐÁP: CÂU 48. LÀM SAO BIẾT NIẾT BÀN LÀ TỐI THƯỢNG LẠC?

  • Chưa đắc Niết bàn thì làm sao biết được Niết bàn là tối thượng lạc, đại đức?
  • Thưa, biết chứ. Ví như một người chưa từng bị chặt tay, chặt chân có biết rằng bị chặt tay chặt chân là khổ không?
  • Thưa, biết.
  • Làm sao mà biết được?
  • Nghe tiếng kêu la, than khóc quằn quại đau đớn của những nạn nhân ấy nên biết.
  • Cũng như thế ấy, dầu chưa chứng đắc Niết bàn, nhưng nghe những vị Thánh nhân A-la-hán nói lại và thấy đời sống thanh tịnh, nhàn lạc, an vui của họ nên biết Niết bàn là tối thượng lạc.
  • Đúng lắm.

-ooOoo-

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh