Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 49. Có Phật Không?

MI TIÊN VẤN ÐÁP: CÂU 49. CÓ PHẬT KHÔNG?

 • Đại đức đã thấy Phật chưa?
 • Thưa chưa.
 • Thầy hòa thượng, thầy tiếp dẫn của đại đức đã thấy chưa?
 • Thưa, cũng chưa thấy.
 • Nếu thế thì rõ ràng không có Phật trên đời này, vì chính mắt đại đức không thấy mà các bậc thầy của đại đức cũng chẳng thấy.

Ngài Na-tiên bèn hỏi:

 • Trên núi Hy-mã có một con sông tên là Dhànadì, đại vương đã thấy con sông đó chưa?
 • Thưa chưa.
 • Thế thì thân phụ và các bậc tiền bối của đại vương có thấy không?
 • Cũng chưa.
 • Vậy thì rõ ràng con sông Dhànadì là không có, vì đại vương không thấy mà các bậc tiền bối của đại vương cũng chẳng thấy.
 • Thưa, quả là có con sông Dhànadì, vì mặc dầu trẫm không thấy, các bậc tiền bối của trẫm không thấy nhưng các sách có ghi chép và những người đã từng thấy họ nói lại.
 • Cũng vậy, tâu đại vương! Bần tăng dầu chưa thấy Đức Phật; các bậc thầy của bần tăng cũng không thấy Phật; nhưng Đức Phật vẫn có, vì kinh sách, bia ký còn ghi chép sử tích và giáo pháp của ngài, lại còn nhiều vị Thánh tăng A-la- hán kể lại nữa.
 • Hay lắm.

* * *

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh