Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 38. Hành Tướng Của Tứ (Hay Sát) (Vicaralakkhana)

MI TIÊN VẤN ÐÁP: CÂU 38. HÀNH TƯỚNG CỦA TỨ (HAY SÁT) (VICARALAKKHANA)

  • Còn Tứ tâm sở?
  • Tứ chính là quan sát, soát xét, kiểm soát và bắt dính đối tượng, tâu đại vương!
  • Xin cho nghe thí dụ.
  • Con ong sau khi tìm kiếm được hoa (tầm), nó đậu trên đóa hoa, quan sát đóa hoa, rà soát đóa hoa, ấy là Tứ. Như thế, Tứ tâm sở luôn luôn đi theo tầm tâm sở, như con ong tìm hoa (tầm) rồi đậu trên hoa (tứ); như vang và tiếng, tiếng đi trước (tầm), vang đi sau (tứ); như bóng và hình, có hình (tầm) là có bóng (tứ). Hai tâm sở ấy luôn luôn đi liền nhau, tâu đại vương.
  • Trẫm đã hiểu.

Đức vua lại hỏi:

* * *

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh