CHIẾT TỰ CHỮ HÁN PDF

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 11

Thử Định nghĩa Chiết tự là gì?.. 12

Chữ Nho là linh tự... 15

CHƯƠNG I

ĐẠI CƯƠNG VỀ NÉT BÚT 17

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

1. 6 nét cơ bản đầu tiên... 17

2. Hai loại nét còn lại có nhiều biến thể khác nhau.. 18

3. Nét sau kết hợp bởi 2 nét đơn gấp khúc. 18

4. Các nét bút kết hợp không theo chuẩn cơ bản... 18

4. Thứ tự nét bút... 19

❒ 1. Trên trước, dưới sau..19

❒ 2. Trái trước phải sau...19

❒ 3. Ngoài trước, trong sau..20

❒ 4. Nét đứng ở giữa viết trước nét đứng hai bên hoặc ở dưới..20

CHƯƠNG II

CHIẾT TỰ CHỮ HÁN 23

A- CHỮ ĐƠN. 23

❒ 1-BẦN 貧.23

❒ 2- BĨ -THÁI là gì?...25

❒ 3- CHÁNH 正..34

❒ 4- CHỦ 主.36

❒ 5- CHÚA 主.41

❒ 6- CỔ 蠱...42

❒ 7- CUỒNG 狂..48

❒ 8- ĐẠO 道.51

❒ 9- ĐIỂU 鳥 (11 nét).53

❒ 10- ĐÔNG 東...54

❒ 11- ĐỨC 德...57

❒ 12- ĐIỀN 田..59

❒ 13- GIẢI 解 64

❒ 14- HIẾU 孝..66

❒ 15- HÒA 和..69

❒ 16- HIẾU 孝 - TÌNH 情..72

❒ 17- HỌC 學..74

❒ 18- HOẶC 或...75

❒ 19- KIỀN 乾..76

❒ 20- KHẢO 拷...80

❒ 21- KHÍ 氣.83

❒ 22- KHỔ 苦..85

❒ 23- LÊ 梨...88

❒ 24- MINH 明 (8 nét)..89

❒ 25- NIỆM 念.94

❒ 26- NGỌC 玉..110

❒ 27- NGHĨA 義.113

❒ 28- NGỤC 獄..114

❒ 29- NGUƠN 元..116

❒ 30- NGUƠN NGỌC 元玉... 120

❒ 31- NHẠC 樂. 120

❒ 32- NHO 儒... 124

❒ 33- NHÂN...127

❒ 34- NHŨ 乳.131

❒ 35- NHỰT 日..132

❒ 36- PHÁP 法...134

B- PHẦN TỪ NGỮ... 138

❒ 1- ÂM DƯƠNG 陰陽.138

❒ 2- BÁC-ÁI 博愛..145

❒ 3- BÁT ÂM 八 音.. 149

❒ 4- CAO-ĐÀI 高臺..150

❒ 5- CÀN KHÔN 乾坤.153

❒ 6- ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ 大 道 三 期 普 渡..156

❒ 7- CẦU NGUYỆN 求願.. 160

❒ 8- CỬU-TRÙNG-ĐÀI 九重臺..162

❒ 9- CHUNG ĐỈNH 鍾 鼎.. 170

❒ 10- ĐẠI-ĐỒNG 大同... 172

❒ 11- ĐẠO TÂM 道 心..174

❒ 12- LONG TU PHIẾN 龍鬚扇... 177

C- GIAI THOẠI VĂN CHƯƠNG.. 181

❒ LỐI CHIẾT TỰ...182

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh