CHIẾT TỰ CHỮ HÁN PDF

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 11

Thử Định nghĩa Chiết tự là gì?.. 12

Chữ Nho là linh tự... 15

CHƯƠNG I

ĐẠI CƯƠNG VỀ NÉT BÚT 17

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

1. 6 nét cơ bản đầu tiên... 17

2. Hai loại nét còn lại có nhiều biến thể khác nhau.. 18

3. Nét sau kết hợp bởi 2 nét đơn gấp khúc. 18

4. Các nét bút kết hợp không theo chuẩn cơ bản... 18

4. Thứ tự nét bút... 19

❒ 1. Trên trước, dưới sau..19

❒ 2. Trái trước phải sau...19

❒ 3. Ngoài trước, trong sau..20

❒ 4. Nét đứng ở giữa viết trước nét đứng hai bên hoặc ở dưới..20

CHƯƠNG II

CHIẾT TỰ CHỮ HÁN 23

A- CHỮ ĐƠN. 23

❒ 1-BẦN 貧.23

❒ 2- BĨ -THÁI là gì?...25

❒ 3- CHÁNH 正..34

❒ 4- CHỦ 主.36

❒ 5- CHÚA 主.41

❒ 6- CỔ 蠱...42

❒ 7- CUỒNG 狂..48

❒ 8- ĐẠO 道.51

❒ 9- ĐIỂU 鳥 (11 nét).53

❒ 10- ĐÔNG 東...54

❒ 11- ĐỨC 德...57

❒ 12- ĐIỀN 田..59

❒ 13- GIẢI 解 64

❒ 14- HIẾU 孝..66

❒ 15- HÒA 和..69

❒ 16- HIẾU 孝 - TÌNH 情..72

❒ 17- HỌC 學..74

❒ 18- HOẶC 或...75

❒ 19- KIỀN 乾..76

❒ 20- KHẢO 拷...80

❒ 21- KHÍ 氣.83

❒ 22- KHỔ 苦..85

❒ 23- LÊ 梨...88

❒ 24- MINH 明 (8 nét)..89

❒ 25- NIỆM 念.94

❒ 26- NGỌC 玉..110

❒ 27- NGHĨA 義.113

❒ 28- NGỤC 獄..114

❒ 29- NGUƠN 元..116

❒ 30- NGUƠN NGỌC 元玉... 120

❒ 31- NHẠC 樂. 120

❒ 32- NHO 儒... 124

❒ 33- NHÂN...127

❒ 34- NHŨ 乳.131

❒ 35- NHỰT 日..132

❒ 36- PHÁP 法...134

B- PHẦN TỪ NGỮ... 138

❒ 1- ÂM DƯƠNG 陰陽.138

❒ 2- BÁC-ÁI 博愛..145

❒ 3- BÁT ÂM 八 音.. 149

❒ 4- CAO-ĐÀI 高臺..150

❒ 5- CÀN KHÔN 乾坤.153

❒ 6- ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ 大 道 三 期 普 渡..156

❒ 7- CẦU NGUYỆN 求願.. 160

❒ 8- CỬU-TRÙNG-ĐÀI 九重臺..162

❒ 9- CHUNG ĐỈNH 鍾 鼎.. 170

❒ 10- ĐẠI-ĐỒNG 大同... 172

❒ 11- ĐẠO TÂM 道 心..174

❒ 12- LONG TU PHIẾN 龍鬚扇... 177

C- GIAI THOẠI VĂN CHƯƠNG.. 181

❒ LỐI CHIẾT TỰ...182

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh