Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 55. Nếu Chết Mà Diệt Hết Thì Thoát Khỏi Nghiệp

MI TIÊN VẤN ÐÁP: CÂU 55. NẾU CHẾT MÀ DIỆT HẾT THÌ THOÁT KHỎI NGHIỆP

 • Cho trẫm trở lại câu hỏi trước. Đại đức nói là khi chết, ngũ uẩn diệt, nghĩa là cả thân tâm này diệt hết, không còn gì?
 • Đúng vậy.
 • Chẳng có bất cứ cái gì ở thân này đi sang cảnh giới tái sanh cả?
 • Tạm thời có thể nói như vậy.
 • Vậy thì tiện lắm, khỏe lắm rồi. Nếu trên đời này mà trẫm có làm ác, giết người vô số; khi chết, tất cả nghiệp cũng diệt theo; sang cảnh giới mới, trẫm sẽ không bị trả quả do ác nghiệp của mình đã tạo!
 • Chẳng phải thế đâu, đại vương! Chỉ có người chấm dứt mọi nguyên nhân sanh tử, kẻ ấy mới chấm dứt được nghiệp; còn tất cả mọi chúng sanh, không ai thoát được nghiệp đã gieo!
 • Thế tại sao đại đức bảo là diệt hết!
 • Đại vương có nhớ chuyện xử phạt người trộm xoài không?
 • Có nhớ.
 • Kẻ trộm xoài ấy đã ngụy biện ra sao?
 • Y nói rằng, tôi hái trái ở trên cành còn xoài của người trồng ở trong đất đã bị diệt mất tiêu.
 • Rồi đại vương phán tội ra sao?
 • Trái dưới đất nó diệt nhưng nó nảy mầm, lớn lên, ra hoa ra trái. Trái mà ngươi hái cũng do từ trái dưới đất mà sanh
 • Nghiệp cũng như thế, tâu đại vương! Thân tâm tuy diệt, nhưng nghiệp đã tạo giống như mầm cây, nó sẽ ra hoa kết trái ở thân tâm mới. Người hái trộm xoài không thoát khỏi tội như thế nào thì chúng sanh cũng chẳng thể tránh khỏi nghiệp khi nó đã trổ quả, tâu đại vương!
 • Hay thay! Đại đức đúng là bậc Đại trí tuệ.
 • Dạ không dám!

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh