Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 56. Nghiệp Trú Ở Đâu?

MI TIÊN VẤN ÐÁP: CÂU 56. NGHIỆP TRÚ Ở ĐÂU?

  • Thế thì các nghiệp thiện, ác ấy nó trú ở đâu?
  • Trú ở chỗ nào thì rất khó nói, nhưng nghiệp hằng đi theo chúng sanh từ cảnh giới này sang cảnh giới kia như bóng với hình vậy.
  • Không thể chỉ rõ thiện ở chỗ này hay ác ở chỗ kia sao?
  • Thưa không.
  • Đại đức có ví dụ nào về điều ấy không?
  • Ví dụ một cái cây lớn sẽ có trái, đại vương có thể nào chỉ cho bần tăng rõ là trái nó sẽ nằm tại chỗ này, tại chỗ kia ở trên cành hay chăng?
  • Không thể.
  • Cũng như thế ấy là các nghiệp mà chúng sanh hằng gánh chịu, nó luân lưu từ đời này sang kiếp kia, chẳng biết thời gian nào, chẳng biết không gian nào nó sẽ trổ quả, nhưng chắc chắn nó sẽ trổ quả. Thiện thì an vui mà ác thì đau khổ, tâu đại vương!
  • Thật là tuyệt!

* * *

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh