Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 57. Biết Còn Tái Sanh?

MI TIÊN VẤN ÐÁP: CÂU 57. BIẾT CÒN TÁI SANH?

  • Người còn tái sanh có biết chắc là mình còn tái sanh chăng, đại đức?
  • Biết rõ chứ.
  • Làm sao mà biết?
  • Một người làm ruộng lo cày bừa, gieo hạt, cấy mạ, bỏ phân, chăm sóc chu đáo lại gặp mưa thuận, gió hòa nữa; thì người ấy có biết chắc mình gặt được lúa, sẽ có cơm ăn không, đại vương?
  • Vâng, biết chắc.
  • Người còn tạo nghiệp thiện ác biết chắc là còn tái sanh cũng y như thế đó, tâu đại vương!

* * *

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh