Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 58. Phật Ở Đâu?

MI TIÊN VẤN ÐÁP: CÂU 58. PHẬT Ở ĐÂU?

  • Đại đức có nói là Phật có thật?
  • Đúng thế!
  • Vậy hiện giờ Phật ở đâu?
  • Tâu đại vương, hiện giờ Đức Thế Tôn đã tịch diệt Niết bàn rồi, bần tăng không thể nói cho đại vương rõ là ngài ở đâu được.
  • Tại sao?
  • Ví dụ ngọn lửa đã tắt, Đại vương có thể chỉ cho bần tăng rõ ngọn lửa ấy đi đâu chăng?
  • Không thể.
  • Đức Thế Tôn tịch diệt Niết bàn cũng y như thế. Tuy nhiên, giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết, pháp ấy bần tăng có thể chỉ cho đại vương được.
  • Trẫm hiểu rồi.

Đức vua hỏi tiếp:

* * *

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh