Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 58. Phật Ở Đâu?

MI TIÊN VẤN ÐÁP: CÂU 58. PHẬT Ở ĐÂU?

  • Đại đức có nói là Phật có thật?
  • Đúng thế!
  • Vậy hiện giờ Phật ở đâu?
  • Tâu đại vương, hiện giờ Đức Thế Tôn đã tịch diệt Niết bàn rồi, bần tăng không thể nói cho đại vương rõ là ngài ở đâu được.
  • Tại sao?
  • Ví dụ ngọn lửa đã tắt, Đại vương có thể chỉ cho bần tăng rõ ngọn lửa ấy đi đâu chăng?
  • Không thể.
  • Đức Thế Tôn tịch diệt Niết bàn cũng y như thế. Tuy nhiên, giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết, pháp ấy bần tăng có thể chỉ cho đại vương được.
  • Trẫm hiểu rồi.

Đức vua hỏi tiếp:

* * *

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh