VÔ CÙNG TÀN NHẪN - VÔ CÙNG YÊU THƯƠNG TẬP 1 PDF

Lời giới thiệu

Tôi tin rằng làm cha mẹ chƣa bao giờ là điều dễ dàng.

Và tôi cũng tin chắc rằng tình yêu thƣơng của cha mẹ dành cho con cái, dù ở đâu, khi nào, sắc tộc nào và trong hoàn cảnh nào thì cũng là vô bờ bến, không thể đong đếm.

Tình yêu thƣơng đó, có chăng, chỉ khác nhau ở cách thể hiện, và sự khác nhau đó phản ánh rõ nét tính cách, lịch sử phát triển và văn hóa của mỗi dân tộc. Chính vì vậy, cuốn sách “Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thƣơng” mà bạn đang cầm trên tay thú vị ở chỗ nó ghi lại những trải nghiệm sống động của một bà mẹ đã nuôi dạy con trong hai nền văn hóa khác nhau: Do Thái và Trung Quốc.

Tôi vô cùng yêu thích cuốn sách này, bởi tôi có thể tìm thấy đƣợc rất nhiều điểm tƣơng đồng, thấu hiểu đƣợc những khó khăn trong việc nuôi dạy con cái mà tác giả Sara Imas, và cả những ngƣời phụ nữ xung quanh tôi phải trải qua. Thật trùng hợp, tôi và tác giả cùng có ba ngƣời con: hai cậu con trai lớn và một cô con gái út. Sara Imas là hậu duệ của những ngƣời Do Thái đã đến định cƣ lâu đời tại Thƣợng Hải. Sau khi quan hệ

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Trung Quốc - Israel đƣợc xác lập, trƣớc tiếng gọi trở về cố hƣơng, Sara đã từ bỏ cuộc sống phồn hoa ở Thƣợng Hải, mang theo ba đứa con trở về Israel - nơi đồng bào của bà đang ngày ngày phải chịu đựng khói lửa chiến tranh, bắt đầu một trải nghiệm giáo dục “xuyên quốc gia” đặc biệt của mình. Với những điều mắt thấy tai nghe về các câu chuyện giáo dục con cái trong gia đình ở môi trƣờng “mới” này, bà đã quyết tâm từ bỏ hình ảnh của một “bà mẹ Trung Quốc” để trở thành một “bà mẹ Do Thái” chính cống.

Hình ảnh của “bà mẹ Do Thái” này khiến không ít ngƣời cho rằng đó là cách giáo dục khá tàn nhẫn, thế nhƣng những gì mà bà mang lại cho các con đã thực sự khiến chúng ta mở mang thêm một tầm nhìn mới về cách thể hiện tình yêu thƣơng đối với con cái.

Sarah Imas đã đúc kết: “Tình yêu đối với con cái của một số cha mẹ Trung Quốc giống nhƣ hình tử cung, họ luôn muốn bao bọc lấy chúng trong tình yêu thƣơng vô điều kiện của mình suốt cuộc đời. Còn tình yêu của các bậc cha mẹ Do Thái đối với con cái thì tựa nhƣ hình một đống lửa, tình yêu đó đƣợc dằn sâu trong lòng, dƣới biểu lộ sắt đá và cứng cỏi, họ chỉ làm một ngọn lửa rực sáng, soi rọi con đƣờng phía trƣớc cho con cái, để chúng có thể tự học cách sinh tồn, vƣơn lên trong cuộc đời.”

Đọc những câu chuyện tác giả chia sẻ, có những lúc tôi nhƣ thấy hình ảnh của chính mình trong đó. Cuốn sách nhƣ một tấm gƣơng để những bà mẹ nhƣ tôi nhìn vào, những lối mòn trong tƣ duy, những nhƣợc điểm cố hữu trong cách nuôi dạy con cái mà hàng ngày vẫn đang vấp phải, luôn thôi thúc tôi khát khao học hỏi để tìm ra phƣơng pháp giáo dục thích hợp nhất cho từng đứa con của mình. Lối kể chuyện tự nhiên, chân thật nhƣng vẫn nồng đƣợm tình yêu thƣơng của tác giả gợi cho tôi nhớ lại rất nhiều những ký ức đáng quý, giữa mẹ và tôi trong quá khứ, giữa tôi và các con trong hiện tại. Hy vọng rằng, mỗi bậc cha mẹ Việt Nam khi đọc xong cuốn sách này, sẽ rút ra đƣợc những bài học bổ ích và phù hợp cho quá trình nuôi dƣỡng tâm hồn, phát triển nhân cách của con mình. Mỗi phƣơng pháp đều có những ƣu điểm riêng, và đều thể hiện những nỗ lực tuyệt vời của các gia đình trong công việc đầy thử thách này.

Tuy nhiên, gia đình không phải là nguyên nhân duy nhất cho sự thành công hay thất bại, hạnh phúc hay bất hạnh của mỗi cá nhân. Các yếu tố giáo dục ngoại vi và môi trƣờng xã hội cũng đóng vai trò ngày càng quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách của thế hệ tƣơng lai. Chính bởi vậy, tại nơi tôi đang làm việc, môi trƣờng giáo dục FPT, chúng tôi mong muốn mang lại không chỉ kiến thức mà cả những trải nghiệm sống tự lập, góp phần nuôi dƣỡng ƣớc mơ và khát vọng của các em. Mới đây nhất, chúng tôi quyết định phát triển thêm một sản phẩm giáo dục mới dành cho trẻ em, ứng dụng công nghệ và phƣơng pháp giáo dục của Israel, áp dụng đầu tiên cho môn tiếng Anh. Hy vọng, sản phẩm này sẽ mang lại trải nghiệm học tập đầy say mê và thay đổi tích cực khả năng sử dụng ngoại ngữ của học sinh Việt Nam trong tƣơng lai.

Có thể thấy môi trƣờng gia đình, trƣờng học và xã hội là những yếu tố quyết định rất lớn đến sự thành bại trong cuộc sống của mỗi cá nhân. Và ngƣợc lại, sự thành công hay thất bại của một ngƣời nhân rộng lên lại quyết định đến sự hƣng thịnh hay suy thoái của cả một dân tộc. Chính vì vậy, tôi rất mong các phụ huynh hãy bớt chút thì giờ trong cuộc sống mƣu sinh bận rộn của mình để đọc cuốn sách thiết thực này, cũng nhƣ rất nhiều những cuốn sách chia sẻ về những kinh nghiệm và kỹ năng nuôi dậy con khác mà

Alpha Books đã, đang và sẽ xuất bản. Bởi điều này không chỉ giúp ích cho quá trình làm cha mẹ của chúng ta trở nên đáng giá hơn, con cái của chúng ta sống tích cực và có cơ hội thành đạt cao hơn, mà còn vì đây là gốc rễ cho sự phát triển mạnh mẽ của thế hệ ngƣời Việt chúng ta trong tƣơng lai.

Phó tổng giám đốc tập đoàn FPT Chu

Thị Thanh Hà

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh