THANH TỊNH ĐẠO PDF

Mục Lục

Lời Giới Thiệu

Lời Dẫn

Lời Tri Ân

TIỂU SỬ NGÀI PHẬT ÂM (BUDDHAGHOSA)

TIỂU SỬ NGÀI NANAMOLI THERA (Na-na-ma-lợi Trưởng lão) (1905-1960)

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

TỔNG LUẬN

BẢNG TRA CHỮ TẮT (LIST OF ABBREVIATIONS USED)

Phần Thứ Nhất: Giới

Chương I: Giảng Nghĩa Về Giới

I. Dẫn Nhập

II. Giới

Chương II: Hạnh Ðầu Ðà Khổ Hạnh

Phần thứ hai: Ðịnh

Chương III: Mô Tả Ðịnh - Nhận Một Ðề Mục Quán

Chương IV: Ðịnh - Kasina Ðất

Chương V: Ðịnh: Những Kasina Khác

Chương VI: Ðịnh Bất Tịnh Quán

Chương VII: Ðịnh: Sáu tùy niệm

Chương VIII: Ðịnh: Những Ðề Mục Quán Khác Bằng Tùy Niệm

Chương IX: Mô Tả Ðịnh - Các Phạm Trú

Chương X: Ðịnh - Các Vô Sắc Xứ

Chương XI:Mô Tả Ðịnh - Kết Luận

Chương XII: Thắng Trí - Các Năng Lực Thần Thông

Chương XIII: Thắng Trí - Kết Luận

Chương XIV: Mô Tả Về Các Uẩn

Chương XV: Mô Tả Về Xứ Và Giới

Chương XVI: Mảnh Ðất Cho Tuệ Tăng Trưởng: Căn Ðế

Chương XVII: Ðất cho Tuệ Sanh - Kết Luận

Chương XVIII: Kiến Thanh Tịnh

Chương XIX: Ðoạn Nghi Thanh Tịnh

Chương XX: Ðạo Phi Ðạo Tri Kiến Thanh Tịnh

Chương XXI: Ðạo Tri KiếnThanh Tịnh

Chương XXII: Tri Kiến Thanh Tịnh

Chương XXIII: Các Lợi Ích Trong Sự Tu Tuệ

Chương Kết: Sau khi trích dẫn đoạn kệ:

Lời Giới Thiệu

Bản Thanh Tịnh Ðạo được sư cô Trí Hải dịch từ bản The Path of purification, bản dịch Anh ngữ của Thượng toạ Nànamoli, nguyên bản Pàli do luận sư Buddhaghosa sáng tác vào thế kỷ thứ V Tây lịch.

Là bộ sách kết tập tinh hoa trí tuệ từ kinh tạng Kikàya, Thanh tịnh đạo có thể xem là bộ sách rất quý trong kho tàng văn học thế giới, không thể thiếu trong nguồn tài liệu Phật học bằng tiếng Việt, và là hành trang chủ yếu của những ai thực hành giải thoát ở đời.

Dịch giả, sư cô Trí Hải, với nhiều kinh nghiệm dịch thuật, với nhiều năm nghiên cứu kinh tạng Nikàya, đã dịch Thanh Tịnh Ðạo rất cẩn trọng và chân xác.

Chúng tôi tin tưởng bản dịch sẽ tự giới thiệu với quý độc giả nhiều hơn những giá trị chúng tôi đề cập.

Với tư cách của người chuyển dịch kinh tạng Nikàya qua Việt ngữ, chúng tôi tán thán công đức phiên dịch của sư cô Trí Hải, và trân trọng giới thiệu bản dịch giá trị này.

Hoà thượng Thích Minh Châu, 1991

-ooOoo

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh