VÔ NGÃ VÔ ƯU PDF

Mục Lục

Mục Lục.1

Lời Tựa...4

Tác Giả...5

Lời Người Dịch.6

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Chương 1: Thiền: Lý Do Và Phương Pháp...7

Chương 2: Ảnh Hưởng của Thiền đến đời sống chúng ta.16

Chương 3: Thanh Tịnh Và Tỉnh Giác...21

Chương 4: Tứ Vô Lượng Tâm..31

1. Từ..31

2. Bi...40

3. Hỷ.44

4. Xả..45

Chương 5: Từ Bi Quán..48

Chương 6: Năm Chướng Ngại.50

1. Tham..51

2. Sân...58

3. Hôn trầm.66

4. Trạo cử..70

5. Mạn Nghi.74

2

Chương 7: Nghiệp và Luân Hồi.77

1. Nghiệp..77

2. Luân Hồi..81

Chương 8: Kinh Từ Bi...86

Chương 9: Bốn Hỷ Lạc.104

1. Hỷ Lạc Do Các Cảm Thọ Mang Đến.104

2. Hỷ Lạc Của Chư Thiên...105

3. Hỷ Lạc Qua Nhiếp Tâm.106

4. Hỷ Lạc Qua Kiến Tánh...110

Chương 10: Ngũ Uẩn...113

1. Thân (Sắc).114

2. Thọ.117

3. Tưởng..118

4. Hành.119

5. Thức..120

Chương 11: Mười Điều Thiện..122

1. Bố Thí..122

2. Giới Hạnh.124

3. Xuất Ly...125

4. Trí Tuệ.128

5. Tinh Tấn.129

6. Kiên Nhẫn...131

7. Chân Thật.133

8. Quyết Tâm...136

9-10. Tâm Từ & Tâm Xả...137

3

Chương 12: Tứ Diệu Ðế và Bát Chánh Ðạo.138

Tứ Diệu Ðế...140

Bát Chánh Ðạo...143

1. Chánh Kiến.144

2. Chánh Tư duy..148

3. Chánh Ngữ.151

4. Chánh Nghiệp..153

5. Chánh Mạng..154

6. Chánh Tinh Tấn..155

7. Chánh Niệm..157

8. Chánh Ðịnh...161

Chương 13: Một Cuộc Bắt Đầu Mới.163

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh