THIỀN THỰC HÀNH PDF

Mục Lục

LỜI MỞ ĐẦU.. 1

CHƯƠNG I... 5

PHƯƠNG PHÁP CÔNG PHU CHO SÁU THÁNG ĐẦU... 5

1. NIỆM NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. 11

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

2. SOI HỒN. 15

3. XẢ THIỀN... 19

4. PHÁP LUÂN CHIẾU MINH.. 20

CHƯƠNG II... 25

PHƯƠNG PHÁP CÔNG PHU SAU SÁU THÁNG. 25

Phim Thức Tỉnh

1. NGUYỆN.. 28

2. SOI HỒN. 30

3. PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN.. 33

4. THIỀN ĐỊNH.. 37

5. XẢ THIỀN... 41

CHƯƠNG III.. 45

CÁC PHÁP HÀNH THÊM.. 45

1. NIỆM LỤC TỰ DI ÐÀ.. 47

2. THỂ DỤC TRỢ LUÂN. 48

3. LẠY KIẾNG.. 51

4. NIỆM BÁT NHÃ... 58 iv

5. MẬT NIỆM BÁT CHÁNH.. 61

6. KIỂM ĐIỂM ĐỜI ĐẠO... 68

7. CHƯỞNG HƯỞNG DƯỠNG KHÍ.. 69

CHƯƠNG IV.. 71

VẤN ĐẠO. 71

1. PHÁP LÝ VÔ VI.. 73

2. PHƯƠNG PHÁP CÔNG PHU.. 75

3. SOI HỒN. 78

4. NIỆM PHẬT... 82

5. PHÁP LUÂN CHIẾU MINH.. 84

6. PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN.. 86

7. THIỀN ĐỊNH.. 90

8. CÁC PHÁP HÀNH THÊM. 92

CHƯƠNG ĐẶC BIỆT... 95

LỜI TƯỜNG THUẬT CỦA ÔNG LƯƠNG SĨ HẰNG. 99

MỘT KIẾP PHÙ SANH.. 111

THIẾT THẬT ĐỜI ĐẠO SONG TU... 117

SẤM TU HÀNH. 131

Lương Sĩ Hằng

LỜI MỞ ĐẦU

Ở đời này, tiền - tình - duyên - nghiệp đủ đắng cay trong cuộc đời đầy đủ sự kích thích cần gì phải tu. Nhưng mà tu có hữu ích gì? Tu là phải thiền chứ tu không có dùng cái miệng lý thuyết mà không sửa tâm thân. Tâm thân của chúng ta bị nghiệp lực lôi cuốn từ nhiều kiếp. Bây giờ cần phải thiền nó mới thanh nhẹ. Thanh nhẹ chừng nào mới giải được trược khí. Mắt sáng, mặt tươi vui khoẻ nhưng mà cần cái pháp “khứ trược lưu thanh”. Lấy cái gì giải cái trược? Lấy nguyên khí của trời đất mới giải được trược.

Sự sống của chúng ta hiện tại là nhờ nguyên khí của trời đất. Chúng ta có trời, có đất, có đạo đầy đủ không thiếu một món gì, chỉ thiếu thực hành để nhận sự thanh nhẹ của bề trên mà tiến hóa. Càn khôn vũ trụ có trật tự chúng ta mới có sự sống. Chính bản thân chúng ta không có trật tự thì sự sống của chúng ta không được tốt. Sống có tâm linh nhưng mà không biết tâm linh; biết tiền, biết thế lực, bao nhiêu đó cũng làm cho chúng ta mờ ám và suy tư những điều bất chánh thay vì cứu độ quần sanh. Muốn cứu độ quần sanh thì phải cứu độ chúng ta trước. “Bản thân bất độ hà thân độ”. Chúng ta có mang cái xác cấu trúc từ siêu nhiên hình thành mà chúng ta không biết trật tự trong cơ tạng chúng ta cần những gì. Cần nguyên khí của trời đất hỗ trợ, xây dựng mới tiến hóa tốt. Cho nên, chúng ta hành cái phương pháp “Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp” là thuận ý trời mà tiến hóa. Tiến tới sự thanh nhẹ vô cùng là đúng đường đi của mọi tâm linh. Nếu chúng ta hướng ngoại, hướng về vật chất tranh chấp quyền lợi chỉ có giới hạn một lúc nào rồi cũng không còn nữa. Ra đi với hai bàn tay không!

Phần hồn từ “tam thập tam thiên” giáng lâm xuống thế gian nhập xác từ thanh nhẹ đến; rồi sẽ chết ra đi với hai bàn tay không. Thanh nhẹ đến phải về với không. Mọi người phải hiểu rõ: chính chúng ta không có quyền lực, chúng ta không có tiền bạc, chúng ta không có tài giỏi, chúng ta có cái chí chịu lập lại sự quân bình cho chính mình thì sẽ an nhiên tự tại và tiến hóa.

Cho nên dùng cái pháp tu thiền thay vì lý luận. Lý luận thì sự rắc rối vẫn diễn tiến trước mắt chúng ta. Nếu mà chúng ta lập lại được sự quân bình trong nội tâm, nội thức thì chúng ta sẽ hóa giải được sự trược ô có thể xâm chiếm trong khối óc chúng ta bất cứ lúc nào. Tôi hy vọng là mọi người nghe qua thức tâm và thực hành những điểm mà tôi đã và đang thực hành khỏe mạnh, cống hiến để cho mọi người cộng hưởng. (Trích từ video Phương Pháp Công Phu 2000)

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh