PHÁP LUÂN CÔNG PDF

MỤC LỤC

Chương I • Khái luận.1

I. Khởi nguồn của khí công...1

II. ‘Khí’ và ‘công’...2

III. ‘Công lực’ và ‘công năng’..3

1. Công lực là dựa vào tu tâm tính mà xuất lai.3

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

2. Công năng không phải là truy cầu của người luyện công.3

3. Nắm giữ công lực...4

IV. Thiên mục...5

1. Khai thiên mục.5

Mua đá năng lượng:

2. Tầng thứ của thiên mục...6

3. Dao thị..7

4. Không gian.8

V. Trị bệnh bằng khí công và trị bệnh ở bệnh viện...9

VI. Khí công Phật gia và Phật giáo.10

1. Khí công Phật gia.10

2. Phật giáo...11

VII. Chính Pháp và tà pháp.11

1. Bàng môn tả đạo..11

2. Khí công võ thuật.12

3. Phản tu và tá công...12

4. Vũ trụ ngữ...13

5. Tín tức phụ thể..13

6. Công pháp ngay chính cũng có thể luyện ra tà pháp.14

Chương II • Pháp Luân Công...15

I. Tác dụng của Pháp Luân..15

II. Hình thái cấu thành của Pháp Luân..16

III. Đặc điểm tu luyện Pháp Luân Công..16

1. Pháp luyện người.16

2. Tu luyện chủ ý thức...17

3. Luyện công không chú trọng phương hướng, thời gian..18

IV. Tính mệnh song tu...19

1. Cải biến bản thể...19

2. Pháp Luân chu thiên..20

3. Thông mạch.20

V. Ý niệm..21

VI. Tầng thứ tu luyện Pháp Luân Công...22

1. Tu luyện tầng thứ cao.22

2. Hình thức biểu hiện của ‘công’...22

3. Tu luyện xuất thế gian pháp...23

Chương III • Tu luyện tâm tính...24

I. Nội hàm của tâm tính.24

II. Mất và được..25

III. Tu “Chân-Thiện-Nhẫn” đồng thời..27

IV. Vứt bỏ tâm tật đố..27

V. Tống khứ tâm chấp trước...28

VI. Nghiệp lực...30

1. Sự sinh ra của nghiệp lực.30

2. Tiêu nghiệp..31

VII. Chiêu ma.33

VIII. Căn cơ và ngộ tính...33

IX. Tâm thanh tĩnh..35

Chương IV • Các bài công pháp Pháp Luân Công..37

I. Phật Triển Thiên Thủ pháp.37

II. Pháp Luân Trang pháp.42

III. Quán Thông Lưỡng Cực pháp..44

IV. Pháp Luân Chu Thiên pháp.46

V. Thần Thông Gia Trì pháp...48

Một số yêu cầu cơ bản và điều cần chú ý của tu luyện Pháp Luân Công..54

Chương V • Trả lời nghi vấn..56

I. Pháp Luân và Pháp Luân Công...56

II. Công lý và công pháp..58

III. Tu luyện tâm tính.70

IV. Thiên mục.73

V. Ma nạn.77

VI. Không gian và nhân loại..78

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh