ĐẠO LÝ THỰC HÀNH PDF

CHƯƠNG THỨ NHỨT

Con người là ai?

Con người xuống cõi trần làm chi?

Chung quanh ta là những Luật Trời

Những Luật Trời mà con người cần phải biết

Làm thế nào học hỏi những luật nầy

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Những thể của con người hay là những dụng cụ để học hỏi cơ Trời

Bảy cõi của Thái dương hệ chúng ta

Bảy cõi của không gian

Phận sự của bảy thể

Mua đá năng lượng:

A. Những thể hư hoại

B. Ba thể trường tồn

Những thể của ta dùng thường ngày

Tại sao gọi con người là Tiểu Thiên Địa

Ba Ngôi của con người

Ai gây ra tội lỗi

1.- Tánh nết của xác thịt

2.- Tánh nết cái Vía

3.- Tánh nết cái Trí

Tam bành lục tặc là chi?

Tại sao con người phạm tội?

CHƯƠNG THỨ NHÌ

Ta phải tự thức tỉnh cách nào?

Tại sao phải tinh luyện ba thể: Thân, Vía, Trí?

Hậu quả của một tư tưởng lành

Tư tưởng biến thành sự hành động

Tư tưởng trong 5 phút có thể phá hoại 5 năm công phu luyện tập.

Dầu gây dựng lại cũng đã mất thời giờ, hãy giữ gìn cho lắm.

Cách diệt trừ tư tưởng xấu

Phải làm sao bây giờ?

Kiểm soát tư tưởng

Tai hại của sự mở trí mà không mở tâm

Tham thiền (Méditation)

Vấn đề tham thiền

Những sự hữu ích của sự tham thiền

Mục đích của sự tham thiền

Tham thiền mỗi ngày mấy lần

Cách ngồi tham thiền

Phòng riêng để tham thiền

Phải tham thiền luôn luôn đừng gián đoạn

Đề phòng

Hườn hư

Đại định (Contemplation)

Hai thứ đại định

Trạng thái của cái Trí trống

Phương pháp tinh luyện ba thể Thân, Vía, Trí

I.- Tinh luyện xác thân. a) Chọn lựa thực phẩm

Những món ăn tinh khiết

Những món ăn nên dùng

Nên tránh

Vì sao chúng ta phải tinh luyện xác thân b) Có tiết độ

II.- Tinh luyện cái Vía

III.- Tinh luyện cái Trí

Định trí

Nền tảng của sự định trí

Những cách định trí

Đề phòng

Điều cần hơn hết là phải bền chí, thiếu can đảm thì sẽ thất bại.

Sự chọn lựa tư tưởng

Hậu quả của một tư tưởng xấu không lúc nầy

Tiếng Nói Vô Thinh

Công phu hằng ngày

I.- Tham thiền đặng làm chủ ba thể: Thân, Vía, Trí

1) Xác thân

2) Cái Vía

3) Cái Trí

4) Tôi là Chơn Nhơn

II.- Tham thiền một tánh tốt

Cách luyện tập một tánh tốt

Phải kiên nhẫn, phải bền chí.

Đừng sợ thất bại

Thời gian tham thiền

Trong những giờ làm việc

Trưa đúng ngọ

Chiều hay tối

Tự tỉnh

Chí công mài sắt chầy ngày nên kim.

PHỤ

TRưƠNG

Những lời chứng minh về màu sắc của những hình tư tưởng

CHƯƠNG THỨ BA

Lập hạnh là điều tối cần

1.- Chuyện Socrate thâu Xénophon làm đệ tử

NHỮNG ĐỨC TÁNH CẦN TẬP

Tháng thứ nhứt

Tháng thứ 7

CAN ĐẢM

NHỮNG GƯƠNG CAN ĐẢM

1.- Trí, trung, dũng

2.- Bọ ngựa chống xe

Tháng thứ 8

THANH KHIẾT

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh