NGHỆ THUẬT THÔI MIÊN BẰNG LỜI NÓI

THƢ NGỎ CỦA DỊCH GIẢ

Chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra nếu ngƣời khác biết đƣợc―Gót chân

Achilles‖ của BẠN?

Quyển sách này sẽ cho bạn câu trả lời - mà bạn sẽ nhớ cả đời!

Tôi đang nói đến nhân vật đƣợc chọn làm hình bìa cho quyển sách

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

này: ngƣời anh hùng Achilles trong thần thoại Hy Lạp.

Đây là một cuốn sách viết về Tử Huyệt Cảm Xúc - những ―điểm yếu

chết ngƣời‖ trong tính cách của mỗi chúng ta. Tử Huyệt Cảm Xúc có thể

giúp chúng ta đạt đƣợc hạnh phúc và thành công tột đỉnh, nhƣng cũng có

thể khiến chúng ta... rơi vào bi kịch nhƣ Achilles!

Trong thần thoại, Achilles là một á thần mình đồng da sắt vì từ nhỏ,

anh đƣợc mẹ mình - nữ thần sông Thetis - dốc toàn bộ cơ thể anh nhúng

vào nƣớc thánh. Do bà mẹ cầm chân đứa con nhúng xuống nƣớc, nên gót

chân là bộ phận duy nhất của Achilles không đƣợc bảo vệ. Ngoài gót chân

ra, không một loại vũ khí hay hỏa công nào có thể làm tổn thƣơng đƣợc cơ

thể của Achilles. Anh là một chiến binh võ nghệ cao cƣờng, bách chiến

Sách được tải từ http://webtietkiem.com/ một trang Web giúp bạn tiết kiệm hữu ích.

bách thắng và chƣa bao giờ nếm mùi thất bại. Vậy mà cuối cùng, ngƣời

chiến binh dũng mãnh này chết tức tƣởi chỉ vì một mũi tên bắn trúng ngay

gót chân của mình trong cuộc chiến thành Troy đã đƣợc sử sách ghi lại.

Câu chuyện về Achilles đƣợc lƣu truyền và nổi tiếng đến nỗi cụm từ

―Gót chân Achilles‖ trở thành một thành ngữ thông dụng với ý chỉ điểm

yếu hoặc tử huyệt của con ngƣời.Chỉ vì gót chân tử huyệt của mình,

Achilles mất mạng.

Tƣơng tự, một cô nàng xinh đẹp đang ngất ngây trong hạnh phúc bỗng

dƣng đánh mất ngƣời bạn trai quen nhiều năm của mình ngay trong lễ đính

hôn chỉ vì một kẻ thứ ba xông vào ―bắn trúng‖ Tử Huyệt Cảm Xúc của anh

ta, khiến chàng trai ngay lập tức bỏ cô và chạy theo tiếng gọi của tình yêu

mới.

Nếu chúng ta không nhận biết và kiểm soát đƣợc Tử Huyệt Cảm Xúc

của bản thân mình, chúng ta có thể đánh mất nhiều quyền lợi, cơ hội thành

công, thậm chí là hạnh phúc cả cuộc đời, tất tần tật những điều tốt đẹp nhất

mình đang có... chỉ trong phút chốc!TỬ HUYỆT CẢM XÖC - Ma thuật

Thôi Miên Bất Kỳ Ai chỉ bằng Lời Nói - nhà sách trực tuyến Sức Mạnh

Ngòi Bút.

Trái lại, nếu bạn nhận diện và làm chủ đƣợcTử Huyệt Cảm Xúc của

bản thân, bạn cũng sẽ dễ dàng nắm bắt và điều khiển đƣợc Tử Huyệt Cảm

Xúc của ngƣời khác,à khi đó, bạn sẽ có thể đạt đƣợc mọi điều mình muốn

trong cuộc sống,Tử tiền bạc, tình yêu, cho đến sức khỏe và danh tiếng!

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh