Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 66. Trí Tuệ Ở Đâu?

MI TIÊN VẤN ÐÁP: CÂU 66. TRÍ TUỆ Ở ĐÂU?

  • Thưa đại đức, trí tuệ nó nằm ở đâu?
  • Nó không có trú xứ làm sao mà chỉ nó ở đâu, đại vương!
  • Ngài nói vậy e rằng không có trí tuệ rồi. Tỳ khưu Na-tiên bèn hỏi lại:
  • Thế gió nó ở đâu, tâu đại vương?
  • Không thể chỉ được.
  • Đại vương nói vậy thì e rằng không có gió rồi! Đức vua Mi-lan-đà chợt cười ha hả:
  • Đại đức lanh trí lắm!

* * *

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh