Chắc Chắn

Đức Độ

Đức Độ

Tôi chuyển qua phòng tập mới được 1 năm, chỗ này thì ít người Việt tập, le que tầm chục người, tôi thì tập sáng nên hiếm lắm mới thấy 2-3 anh chị vn xuất hiện cùng lúc. Có gặp thì tôi gật đầu chào sức khoẻ thôi, rồi tập trung tập...

Sự Thật

Sự Thật

Đã là Sự Thật thì không thể gọi thành tên. Vì thế, tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng Đọc truyện xưa, có người thích Tam Quốc, có người lại ưa Thủy Hử rồi có khi nói chuyện sinh tranh cãi mà chửi rủa lẫn nhau. Các bậc văn hào...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Thất Bại

Thất Bại

“Thành công là đi từ thất bại này sang thất bại khác mà chẳng hề mất đi lòng nhiệt huyết.” (Winston Churchill)”Bạn sẽ làm gì nếu bạn biết mình sẽ không thất bại?” - Đây là một câu hỏi thường được đặt ra trong các lớp phát...

Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 133. Tâm Từ Vô Lượng Không Tiêu Trừ Được Các Sự Họa Hại?

Thưa đại đức! Có phải từ vô lượng tâm có một oai lực rất to lớn? Tâu, vâng! Có phải Đức Thế Tôn có thuyết rằng: Thầy tỳ khưu thực hành tâm từ, làm cho sung mãn tâm từ ... sẽ có được mười một quả báo sau đây: Thứ nhất, ngủ được an vui. Thứ hai, thức được an vui. Thứ ba, không nằm thấy ác...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm