Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 62. Thực Hành Phạm Hạnh (Brahmacàri)

MI TIÊN VẤN ÐÁP: CÂU 62. THỰC HÀNH PHẠM HẠNH (BRAHMACÀRI)

 • Đức Thế Tôn thường thực hành phạm hạnh giống như các vị phạm thiên phải không, đại đức?
 • Đúng vậy.
 • Nếu thế thì Phật là học trò của phạm thiên rồi.
 • Theo ý của đại vương, sự giống nhau ấy là thầy trò của nhau sao?
 • Đúng vậy.
 • Bần tăng nghe rằng đại vương có một con voi chúa mà đại vương đặt tên là "con voi hạnh phúc" phải chăng?
 • Đúng vậy.
 • Và người ta nói rằng tiếng rống của con voi ấy giống như tiếng kêu của loài chim Thứu trên Tuyết sơn?
 • Đúng như vậy.
 • Như thế có lẽ con voi hạnh phúc của đại vương là học trò của loài chim Thứu kia rồi!
 • Thưa, không phải thế.
 • Thế phạm hạnh của Đức Phật sao đại vương bảo là học trò của phạm thiên? Lại nữa, Đức Phật tự mình giác ngộ Chánh pháp, phạm thiên không tự mình giác ngộ Chánh pháp mà học hỏi Chánh pháp từ Đức Thế Tôn. Lẽ ra, ai thầy ai trò đại vương phải tự biết chứ?
 • Phải! Trẫm đã đặt câu hỏi lẩm cẩm mất rồi!
 • Không phải lẩm cẩm đâu mà vì quá sắc bén đó thôi, tâu đại vương! Đức vua chợt cười vui:
 • Không dám đâu, thưa đại đức!

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh