VÌ SAO THỜ CHỮ KHÍ PDF

MỤC LỤC

CHƯƠNG I

TÌM HIỂU VỀ KHÍ 9

■ Tiết 1: Khí Là Gì, Có Mấy Loại 9

❒ I. Chữ Khí 10

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

❒ II. Hư Vô Chi Khí—Tiên Thiên Khí 12

❒ III. Hạo Nhiên Khí, Nguyên Khí 16

❒ IV. Không Khí, Khí Quyển 17

❒ V. Nguyên Tử Khí 21

❒ VI. Nguyên Tử Lực 25

■ Tiết 2. Ma Trận Năng Lượng—Sự Sống Căn Bản 29

❒ I. Nguyên-Tử-Khí Là Căn Nguyên Sự Sống Của

Vạn Loại 30

❒ II. Nguyên-Tử Khí Dùng Để Giết Người 32

CHƯƠNG II.

VÌ SAO THỜ CHỮ KHÍ TRONG ĐỀN THÁNH 43

■ Tiết 1. Hiệp-Thiên-Đài 43

■ Tiết 2. Vì Sao Tín Đồ Phải Xá Chữ Khí Trong Đền

Thánh? 45

■ Tiết 3. Sự Tương Quan Giữa Phật Mẫu Và Hiệp

Thiên Đài 49

❒ PHẬT MẪU LÀ PHÁP 50

❒ NGUYÊN CĂN CỦA ĐỨC-HỘ-PHÁP 51

CHƯƠNG III

BA LỰC DO MẶT TRỜI XẠ XUỐNG TRÁI ĐẤT 55

6

■ Tiết1. Fohat 55

■ Tiết 2. Sinh Khí Prana & Luân Xa 56

■ Tiết 3. Hỏa Xà Kundalini 60

CHƯƠNG IV

Ý NGHĨA THẤT ĐẦU XÀ 65

■ Tiết 1. Thất Đầu Xà Là Gì? 66

■ Tiết 2: Mối Liên Quan Giữa Bát Quái Đài Và Thất

Đầu Xà 75

■ Tiết 3. Thất Tình Và Việc Luyện Đạo 77

❒ I. Làm Thế Nào Để Chế Ngự Thất Tình 78

❒ II. Cái Tiếng Nói Vang Vang Trong Đầu Bạn 80

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh