Biểu Hiện

Gan Dạ

Gan Dạ

Có thể nói tính gan dạ (dũng cảm) là một trong những đặc điểm để miêu tả một linh hồn đã trưởng thành, nhưng bạn sẽ cần tập quan sát chính mình để nhận ra 2 dạng gan dạ khác nhau: Một là gan dạ có tính chất sợ hãi/tách biệt, một...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Độc

Độc

Phân biệt Ác Nhân và Độc Nhân để tự bảo vệ chính mình.Từ Độc ( 毒) trong “độc tính” (toxic), là một từ gây nhiều tranh cãi. Chiết tự của từ này trên có bộ Triệt dưới có bộ Mẫu gây ra nhiều suy đoán ý nghĩa và nguồn...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm