So Sánh Kích Thước Vũ Trụ

Vũ trụ là tất cả không gian và thời gian và nội dung của chúng, bao gồm các hành tinh, các ngôi sao, các thiên hà và tất cả các dạng vật chất và năng lượng khác. Trong khi kích thước không gian của toàn bộ Vũ trụ vẫn chưa được xác định, có thể đo được vũ trụ có thể quan sát được.

Các mô hình khoa học sớm nhất về Vũ trụ được phát triển bởi các nhà triết học Hy Lạp và Ấn Độ cổ đại và có tính chất địa tâm, đặt Trái đất ở trung tâm của Vũ trụ. Qua nhiều thế kỷ, những quan sát thiên văn chính xác hơn đã khiến Nicolaus Copernicus phát triển mô hình nhật tâm với Mặt trời ở trung tâm của Hệ Mặt trời. Khi phát triển định luật vạn vật hấp dẫn, Ngài Isaac Newton đã xây dựng dựa trên công trình của Copernicus cũng như những quan sát của Tycho Brahe và Johannes Kepler về định luật chuyển động của hành tinh.

Những cải tiến quan sát hơn nữa dẫn đến nhận thức rằng Mặt trời của chúng ta là một trong hàng trăm tỷ ngôi sao trong thiên hà mà chúng ta gọi là Dải Ngân hà, là một trong hàng trăm tỷ (có lẽ là hàng nghìn tỷ [mà?]) Thiên hà trong Vũ trụ. Nhiều ngôi sao trong số này có hành tinh. Ở quy mô lớn nhất, các thiên hà phân bố đồng đều và giống nhau theo mọi hướng, có nghĩa là Vũ trụ không có cạnh cũng như trung tâm. Ở quy mô nhỏ hơn, các thiên hà phân bố thành các cụm và siêu đám tạo thành các sợi và khoảng trống bao la trong không gian, tạo ra một cấu trúc giống như bọt biển rộng lớn. , và hiện vẫn đang tiếp tục mở rộng với tốc độ ngày càng tăng.

THÔNG TIN: WIKIPEDIA

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2ths6sT1I8o

-------------

Web: https://khoahoctamlinh.vn
Group: https://fb.com/groups/khoahoctamlinhvn
Fanpage: https://fb.com/khoahoctamlinh.vn
Youtube: https://khoahoctamlinh.vn/youtube


BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: