Triết Học

Thông Thái

Thông Thái

Có một mẩu chuyện như thế này về Socrates, nhà triết học Hy Lạp cổ đại trước thiên chúa giáng sinh khoảng 500 năm. Socrates lúc bấy giờ rất nổi tiếng là một nhà thông thái, là người cái gì cũng biết. Ai không biết gì thường tới hỏi...

Nếu

Nếu

Lý tưởng sống Amor Fati.”Nếu ngày ấy, anh không đi về phía emKhông gặp nhau, thì giờ ta thế nào?””Nếu như có thể làm lại từ đầu... thì mình sẽ....”Phần lớn chúng ta ai cũng đã có ít nhất một lần tự vấn, nếu như được làm lại...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm