ĐỨC TỰ CHỦ PDF

MỤC LỤC

Lời nói đầu

I. Chìa khóa của Thành công

1. Bạn! Trong đời sống bạn có muốn thành công mọi việc không?

2. Chiếc chìa khóa nhiệm lạ này, thưa bạn! tức là Đức Tự Chủ

2. Nếu bạn muốn cảm thấy cách xâu xa sự cần thiết tự chủ thì hãy để vài phút hồi tưởng dĩ vãng của mình, bạn hãy nghiệm xét lịch sử đời tư mình

4. Trong quyển sách bé con này bạn sẽ tìm gặp một phương pháp luyện tự chủ trong một thời gian ngắn

5. Làm sao bạn dùng quyển sách này

6. Khi bạn đã ngẫm nghiền xong những tư tưởng chứa đựng trong chương nói đầu này thì bạn hãy nghiên cứu những trang sau. Bấy giờ là bạn đã tiêm nhiễm tận đáy lòng phương pháp rồi vậy

II. Thinh Lặng

1. Nếu bạn muốn làm chủ mình, điều kiện tiên khởi bạn phải giữ nhặt là thinh lặng phải lúc

2. Mỗi lần có sự xúc cảm mạnh náo động bạn thì bạn đừng nói gì hết, đừng viết gì hết, đừng quyết định gì hết: nói tắt, tạm thời bạn hãy ngưng treo các tác động mà sự cảm xúc có thể gieo ảnh hưởng xấu

3. Xúc cảm mạnh

4. Tại sao trong lời nói, việc làm của bạn chúng tôi đòi hỏi một sự thinh lặng quá ư quan hệ vậy?

5. Giữ thinh lặng cho lời nói và hành vi như vậy, bạn đừng tưởng là việc khó quá. Không cần nỗ lực lắm bạn sẽ làm được

6. Người ta thuật lại rằng xưa có một triết gia tay luôn cầm một dây xích nhỏ có một trăm vòng. Ông không bao giờ lìa bỏ dây xích ấy.

7. Ngay từ bữa nay bạn hãy khởi sự thực hiện bí quyết ấy

III. Tâm sự vô ích

1. Đừng bàn tâm sự vô ích

1. Người bạc nhược không biết giữ cho mình những tâm tình, cảm tưởng, tư tưởng của mình

3. Tại sao bạn “nói khó” vô ích

4. Thường thường người ta hay tường thuật những nỗi khó khăn của mình để “ngã lòng”. Nhưng cũng có kẻ bàn chuyện tâm sự vô ích vì một lý do cao thượng hơn, họa hiếm hơn mà chúng tôi vì chân thành kể ra đây cho bạn

5. Bây giờ chúng hãy xét coi người nào mà bạn tín nhiễm dễ dàng

6. Đối với hạng người có thiện cảm với bạn, bạn đi bộc bạch can tràng à?

7. Dù đối với bằng hữu bạn cũng vẫn cẩn ngôn cách khéo léo

8. Thực tập thứ nhất

9. Thực tập thứ hai

3. Thực tập thứ ba

IV. Trầm nghĩ

1. Ý chí hướng chiều về thiện hảo. Cái gì nó thấy hay là ép tới. Vật nó khoái chí chừng nào nó áp tới mạnh mẽ chừng ấy

2. Đây là một định luật mà bạn phải gắt gao tuân giữ

3. Trong những khó khăn và khổ sở mà bạn gặp có lẽ có một cái đã làm nhiều người nguy khốn và hôm nay nó đang tấn công bạn

4. Nãy giờ bạn đã chịu khó chú ý kỹ lưỡng những lý thuyết chúng tôi trình bày cho bạn

5. Phân tích những cảm xúc gạn lọc chân lý ra khỏi mây mù tưởng tượng, chưa đủ

6. Bây giờ cũng như trong mấy chương trên, chúng tôi chỉ cho bạn vài bài thực tập bạn cần áp dụng ngay giây phút hiện tại và áp dụng gắt gao:

Thực tập thứ nhất

7. Thực tập thứ hai

8. Thực tập thứ ba

V. Trầm lặng ngoại thân

1. Trước khi bàn chung vấn đề này bạn và chúng tôi hãy ôn lại những điều mình đã thảo luận

2. Ước nguyện những tiến phát ấy nung chí bạn đi cuối mức con đường thành công cách khải hoàn

3. Đừng để cảm xúc bạn bộc lộ ra được chút gì ngoài bạn. Đó là một kỷ luật tuyệt đối bạn phải thi hành

4. Làm sao được sự điềm đạm bất chuyển

5. Tại sao có sự trầm mặc bên ngoài?

6. Thực tập thứ nhất

7. Thực tập thứ hai

VI. Vệ sinh tinh thần

4. Ai muốn có thân hình cường tráng nở nang tốt đẹp, cần mỗi ngày để thời giờ riêng thể luyện. Sáng sau giờ thức dậy thể thao thụy điển hay thể dục tự nhiên

5. Chiếc xe hơi không thể chạy mãi được. Cần có lúc nghỉ để chế xăng, đổ nhớt… Thân thể bạn cũng giống chiếc xe hơi. Nó có lúc làm việc cũng cần có lúc nghỉ

7. Thực tập thứ nhất

8. Thực tập thứ hai

VII. Đọc sách

1. Sách vở ảnh hưởng rất mực đời sống tâm linh của bạn vì nó cấu tạo bầu không khí tinh thần và luân lý cho bạn

2. Song chúng tôi khuyên bạn nên thường đọc sách sử

3. Đọc lịch sử danh nhân bạn tìm ích lợi gì

4. Chúng tôi không dám khuyên bạn đọc từ đầu chí cuối những tiểu sử của các danh nhân

5. Thực tập thứ nhất

6. Thực tập thứ hai

VIII. Lời khuyên cuối cùng

1. Cảm ơn bạn đã đọc chúng tôi đến đây

2. Bạn hãy tiếp tục thực hành những bài tập chúng tôi chỉ một cách đều đặn và thường xuyên

2. Bạn hãy luôn luôn tự kỷ ám thị

4. Bạn hãy tiếp tục săn sóc bầu không khí tâm thần của bạn

Phụ Lục. Kiểm tâm

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh