GIẢI MÃ TRÍ TUỆ CẢM XÚC PDF

Lời giới thiệu

Chương 1

Thổi hồn trí tuệ cảm xúc vào cuộc sống thông qua tinh thần

Trí tuệ cảm xúc là gì?

Kiểm soát bản thân và các mối quan hệ

Năng lực trí tuệ nội tâm

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Mua đá năng lượng:

Năng lực trí tuệ giao tiếp

Tư duy và trí tuệ cảm xúc

Chức năng của não

Vùng não trước

Vùng não giữa

Vùng não tư duy và vùng não cảm xúc

Kiểm soát bản thân nhờ vào trí tuệ nội tâm và trí tuệ giao tiếp

Vì sao trí tuệ cảm xúc quan trọng?

Kiểm soát bản thân

Kiểm soát các mối quan hệ

Chương 2

Thổi hồn trí tuệ cảm xúc vào cuộc sống thông qua cơ thể

Cơ thể người

Cảm xúc là gì?

Cảm xúc đến từ đâu?

Vai trò của cảm xúc

Cảm giác là gì?

Cảm xúc tác động đến bạn và mọi người như thế nào?

Tự đánh giá khả năng nhận thức trí tuệ cảm xúc của bản thân

Chương 3

Nhận thức bản thân

Tìm hiểu về các trạng thái cảm xúc

Nhận thức bản thân là gì?

Vì sao nhận thức bản thân lại quan trọng?

Điều gì ảnh hưởng đến nhận thức bản thân?

Nhận thức bản thân tác động đến mọi người như thế nào?

Nhận thức bản thân để sống chan hòa

Các hoạt động phát triển cá nhân

Chương 4

Cân bằng cảm xúc

Cân bằng cảm xúc là gì?

Tránh “cơn lũ cảm xúc”

Vì sao cân bằng cảm xúc quan trọng?

Câu chuyện tình huống

Khả năng cân bằng cảm xúc của bạn ở mức nào?

Điều gì ảnh hưởng đến khả năng cân bằng cảm xúc?

Cân bằng cảm xúc tác động đến mọi người như thế nào?

Cân bằng cảm xúc để sống an nhiên

Các hoạt động phát triển cá nhân

Chương 5

Động lực thúc đẩy

Thế nào là động lực thúc đẩy?

Vì sao động lực thúc đẩy quan trọng?

Điều gì ảnh hưởng đến động lực thúc đẩy?

Kiểm soát nguồn năng lượng

Xác định mục tiêu và định hướng

Động lực tác động đến mọi người như thế nào?

Tạo động lực thúc đẩy để sống ý nghĩa

Các hoạt động phát triển cá nhân

Chương 6

Nhạy cảm xã hội

Những mối quan hệ bền vững

Nhạy cảm xã hội là gì?

Vì sao năng lực nhạy cảm xã hội quan trọng?

Điều gì ảnh hưởng đến năng lực nhạy cảm xã hội?

Tạo sự đồng cảm

Nhạy cảm xã hội tác động đến mọi người như thế nào?

Nhạy cảm xã hội để làm việc hiệu quả

Các hoạt động phát triển cá nhân

Thực hành giao tiếp

Chương 7

Sức ảnh hưởng

Quá trình lan tỏa

Sức ảnh hưởng là gì?

Vì sao sức ảnh hưởng quan trọng?

Bài tập đánh giá sức ảnh hưởng

Điều gì tác động đến sức ảnh hưởng?

Sức ảnh hưởng tác động đến mọi người như thế nào?

Tạo sự ảnh hưởng vì mục tiêu chung

Các hoạt động phát triển cá nhân

Chương 8

Trực giác

Trực giác là gì?

Vì sao trực giác quan trọng?

Điều gì tác động đến trực giác?

Giữ thế cân bằng

Tin vào trực giác để hành động sáng suốt

Các hoạt động phát triển cá nhân

Chương 9

Ý thức đạo đức

Ý thức đạo đức là gì?

Tại sao ý thức đạo đức quan trọng?

Làm rõ ý thức đạo đức

Điều gì ảnh hưởng đến ý thức đạo đức?

Ý thức đạo đức ảnh hưởng đến mọi người như thế nào?

Giữ vững ý thức đạo đức để tạo dựng lòng tin

Các hoạt động phát triển cá nhân

Chương 10

Bản sắc văn hóa cá nhân

“Cách bạn ứng xử nói lên văn hóa của bạn”

Truyền cảm hứng cho mọi người

Những bước đi kế tiếp

Phương pháp hỗ trợ

Phụ lục

7 yếu tố của trí tuệ cảm xúc

Những công cụ hữu ích

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh