Chọn Lựa

Hãy Là Chính Mình !

Hãy Là Chính Mình !

Câu này xuất phát từ bọn Tây, nó không sai, nhưng hiểu không đúng thì lại cực kỳ nguy hiểm,‘Hãy là chính mình’, tiếng Anh gọi là ‘be yourself’Tách riêng chữ self ra, thì self dịch là ‘cái tôi’,Cái khó nhất ở câu này là mình hiểu cái tôi (self) của mình được bao nhiêu % ?!Rồi hàm lượng tham sân si của mình...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Thăng Thiên

Thăng Thiên

Bây giờ đang là thời kỳ thanh lọc, sắp tới sẽ có nhiều sự kiện xảy ra, những người rung quá thấp sẽ rời khỏi nơi đây. Tất cả các linh hồn đều có sự chọn lựa của mình. Có linh hồn muốn đi cùng Trái đất lên chiều kích cao hơn. Có linh hồn...

Hãy Làm Trống Rỗng Chính Mình

Hãy Làm Trống Rỗng Chính Mình

- Con thuyền rỗng - Người ấy, người cai trị mọi người, sống trong lẫn lộn. Người ấy, người bị người khác cai trị, sống trong buồn bã. Đạo, do đó, không ham muốn ảnh hưởng đến người khác Mà cũng chẳng bị ảnh hưởng bởi họ. Con đường để có sự...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm