Thanh Tịnh

Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 175. Niết Bàn Không Ở Đâu Cả!

Bây giờ chúng ta trở lại đề tài Niết bàn! Đại đức nói rằng có Niết bàn và trẫm cũng tin như thế - Nhưng nó ở đâu đại đức? Nó ở đông, tây, nam, bắc, thượng, hạ, trung? Ở một nơi nào đó, một chỗ nào đó thì không phải Niết bàn, tâu đại vương! Thế là đã rõ! Đại vương rõ sao ạ? Thưa, rõ là...

Chân Tâm

Chân Tâm

TÂM là gì? Định nghĩa: TÂM là một cái gì đó trong suốt, phi vật chất, không thể định nghĩa bằng những gì thuộc về thế giới vật chất. Ví dụ bạn yêu một cái Cốc đẹp, khi cái cốc đó bị vỡ bạn sẽ đau khổ. Đơn giản vì bạn đặt...

Thanh Tịnh Đạo Pdf

Mục Lục Lời Giới Thiệu Lời Dẫn Lời Tri Ân TIỂU SỬ NGÀI PHẬT ÂM (BUDDHAGHOSA) TIỂU SỬ NGÀI NANAMOLI THERA (Na-na-ma-lợi Trưởng lão) (1905-1960) TỔNG LUẬN BẢNG TRA CHỮ TẮT (LIST OF ABBREVIATIONS USED) Phần Thứ Nhất: Giới Chương I: Giảng Nghĩa Về Giới I. Dẫn Nhập II. Giới Chương II: Hạnh Ðầu...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Vô Ngã Vô Ưu Pdf

Mục Lục Mục Lục.1 Lời Tựa...4 Tác Giả...5 Lời Người Dịch.6 Chương 1: Thiền: Lý Do Và Phương Pháp...7 Chương 2: Ảnh Hưởng của Thiền đến đời sống chúng ta.16 Chương 3: Thanh Tịnh Và Tỉnh Giác...21 Chương 4: Tứ Vô Lượng Tâm..31 1. Từ..31 2. Bi...40 3. Hỷ.44 4. Xả..45 Chương...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm