Năng Lực

Thú Vui

Thú Vui

Khương Thái Công từng nói với Văn Vương: “Biết sống an vui, ấy là Đạo”.Thú vui là tất cả những gì dù đơn giản nhất mà khi làm ta thấy vui. Dù không được trả công để làm, ta vẫn thích làm và mỗi khi có thời gian riêng...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Khổ Nạn

Khổ Nạn

Hãy vượt qua hoài nghi về bản thân và cuối cùng hãy tự mình giác ngộ ra sự thật và bản chất của sự tồn tại của bạn.Nhà triết học khắc kỷ Seneca viết: “tôi sẽ đánh giá bạn là thiếu may mắn nếu bạn chưa bao giờ gặp khổ nạn. Nếu bạn...

Hạnh Phúc

Hạnh Phúc

Wayne Dyer viết: “Ở bất cứ thời điểm nào trong đời, bạn cũng có tất cả mọi thứ bạn cần để an lạc hoàn hảo và hạnh phúc tuyệt đối rồi.” Vì lựa chọn “thấy” thế giới như thế nào là ở tự do ý chí nơi chính bạn.Hạnh Phúc là một...

Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 165. Năng Lực Của Thiện Và Ác Nghiệp, Cái Nào Mạnh Hơn?

Thưa đại đức! Năng lực của thiện nghiệp và năng lực của ác nghiệp, cái nào mạnh hơn? Tâu, năng lực của thiện nghiệp bao giờ cũng mạnh hơn năng lực của ác nghiệp! Thưa, trẫm không tin như vậy. Đại đức xem! Trên đời này, những kẻ giết người, cướp của, trộm...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm