ỐC ĐẢO TỰ THÂN PDF

MỤC LỤC

Lời Tựa

Lời Người Dịch

Tưởng Niệm

I. Khai Thị Tâm Trí

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

---Chương 1

------Nương Trú Tam Bảo

------Một Tình Cảm Yêu Thương

---Chương 2

------Pháp Của Đấng Giác Ngộ

II. Xây Dựng Nền Tảng

---Chương 3

------Quan Điểm Và Ý Kiến

---Chương 4

------Điều Phục Tâm

---Chương 5

------Vô Minh

---Chương 6

------Lý Duyên Khởi

---Chuơng 7

------Tâm Dễ Uốn Nắn

III. Hòa Nhập Vào Cuộc Sống

---Chương 8

------Sống Hòa Hợp

---Chương 9

------Giao Tiếp Với Người

---Chương 10

------Biết Chấp Nhận Mình

---Chương 11

------Lý Tưởng Cô Độc

---Chương 12

------Tâm Bình An

---Chương 13

------Chiến Tranh Và Hòa Bình

IV. Những Điều Cốt Lõi

---Chương 14

------Nhiều Giọt Nước Sẽ Làm Đầy Hồ

---Chương 15

------Bất Nhị Nguyên

---Chương 16

------Tiềm Thức

---Chương 17

------Vô Khổ, Vô Nhiễm & Tự Tại

V. Hoàn Thiện Con Đường Tu

---Chương 18

------Đối Với Bản Thân

---Chương 19

------Tình Thương Yêu

---Chương 20

------Hãy Làm Điều Khó Thể Làm Đưọc

---Chương 21

------Buông Xả

---Chương 22

------Dọn Nhà Tâm

VI. Khái Niệm Giải Thoát

---Chương 23

------Giải Thoát Ngay Trong Giờ Phút Hiện Tại

---Chương 24

------Đạo Quả

Phụ Lục

---Ở Một Ni Viện

------Sandy Boucher

Lời Tựa

Trước khi nhập diệt, 2500 năm trước, Đức Phật đã giảng pháp lần cuối.

Bài pháp thoại nầy đã đưọc ghi lại trong Kinh Đại Bát Niết Bàn (Trường Bộ Kinh -Maha Parinibbana Sutta -Great Passing Discourse) và đã được lưu giữ trong Tam Tạng Kinh điển Pali, những thánh điển của Phật giáo. Trong suốt 45 năm hoằng pháp, Đức Phật đã chỉ dẫn cho chúng sanh bao giáo lý để đến được con đường giải thoát. Ở giai đoạn cuối đời, Đức Phật muốn nhấn mạnh với các đệ tử của Ngài là cần đem những lời giáo huấn đó áp dụng vào cuộc sống.

Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, khi ngài Ananda, vị đệ tử trung kiên và cũng là thân quyến của Đức Phật, bày tỏ ý muốn được Đức Phật truyền lại những lời giáo huấn cuối cũng đến các tăng ni, Đức Phật bảo rằng Ngài đã không giữ gì lại "trong nắm tay như một vị Thầy còn muốn giữ lại điều gì đó". Và Đức Phật đã khuyên các đệ tử của Ngài không nên dựa vào sự dẫn dắt của Ngài. "Vi thế, Ananda, hãy làm ốc đảo tự thân, hãy an trú nơi chính mình, không nên tìm kiếm sự an trú ở bên ngoài; hãy xem Pháp là ốc đảo của mình, hãy xem Pháp là nơi an trú của ngươi".

Rồi Đức Phật tiếp: "Các hàng đệ tử của ta, Ananda, những người hiện tại bây giờ hay sau khi ta tịch diệt, biết nương tựa nơi ốc đảo tự thân... biết xem Pháp là ốc đảo của họ, và nương trú nơi Pháp... đó là những người sẽ đạt được đạo vô thượng chánh đẳng, chánh giác, nếu họ dốc lòng tu tập".

Hai mươi bốn bài pháp thoại trong quyển sách nầy được giảng theo tinh thần của Kinh Đại Bát Niết Bàn, chú trọng vào sự thực hành nơi bản thân, 'xem Pháp là nơi nương trú, là ốc đảo của chính mình". Các bài Pháp thoại nầy cố gắng giảng giải các giáo lý của Đức Phật, chính yếu dựa vào những bài kinh luận, các lời giải đáp của Ngài cho các hàng đệ tử.

Chương thứ nhất giúp các Phật tử hiểu ý nghĩa của việc 'nương trú' nơi Phật, Pháp và Tăng. Chương thứ hai bắt đầu bằng bài kệ tán thán Phật pháp, rồi tiếp tục khai triển thêm các phương pháp mở rộng nội tâm, kiến tánh, mà không cần phải dựa vào bất cứ cái gì bên ngoài ta. Cả hai chương nầy được đặt ở phần đầu của sách như một sự cúng dường, đọc giả có thế đọc, nếu thích. Hoặc có thể đọc xong các chương khác, rồi trở lại hai chương đầu, có thể lúc đó ta sẽ tìm thấy chúng có ý nghĩa hơn.

Có thể, ngay lúc nầy, độc giả chỉ thấy đôi ba chương có ích cho mình.

Nếu chỉ có thế, đó cũng là một khởi đầu tốt đẹp, vì lúc ấy Pháp Phật nhiệm mầu đã trở thành một phần của đời sống tâm linh của chúng ta, để từ đó có thế phát triển, tăng trưởng thêm cho đến khi chúng ta hoàn toàn hòa nhập với Phật pháp.

Tôi xin tri ân tất cả các ni, các sadi-ni, các nam nữ cư sĩ đã luôn tìm đến nghe các bài Pháp thoại của tôi. Không có họ, những bài giang" nầy đã không được nói ra, và có lẽ quyển sách nầy cũng chẳng bao giờ thành hình.

Xin gửi lời cảm tạ đặc biệt đến các bạn tôi, những người luôn hiểu, luôn rộng lượng ủng hộ các công việc của tôi, cũng như việc xuất bản quyển sách nầy. Các Phật tử đã đánh máy từ các bài giảng thâu băng. Những người nầy đã cúng dường thời gian, công sức, và lòng từ bi trong việc truyền bá Phật pháp.

Cầu cho tất cả các vị đã giúp cho quyển sách nầy thành hình được nhiều thiện nghiệp. Mong rằng quyển sách nầy có thể mang hạnh phúc, niềm vui đến trong lòng bạn đọc.

Ayya Khema

Buddha-Haus, Đức

Tháng 12, 1995

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh