ĐỨC PHẬT VÀ PHẬT PHÁP PDF

Mục Lục

Tri ân

Lời tựa

Về tác giả - Hòa Thượng Narada

Lời mở đầu

Phần I - Đức Phật

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Mua đá năng lượng:

01. Từ Đản sanh đến Xuất gia

02. Chiến đấu để thành đạt Đạo

03. Đạo Quả Phật

04. Sau khi Thành Đạo

05. Cung thỉnh Đức Phật truyền bá

06. Kinh Chuyển Pháp Luân - Bài Pháp

07. Truyền bá Giáo Pháp

08. Đức Phật và Thân quyến (I)

09. Đức Phật và Thân quyến (II)

10. Những người Chống Đối và những

11. Những Đại Thí Chủ trong hàng

12. Con Đường Hoằng Pháp

13. Đời sống hằng ngày của Đức

14. Đức Phật nhập Đại Niết Bàn

Phần II - Phật Pháp

15. Phật Giáo là gì?

16. Vài đặc điểm của Phật Giáo

17. Bốn Chân lý Thâm diệu, hay Tứ

18. Nghiệp báo

19. Nghiệp là gì?

20. Sự báo ứng của Nghiệp

21. Tính chất của Nghiệp

22. Khởi thủy của đời sống là

23. Đức Phật và vấn đề Thần

24. Do đâu tin có tái sanh

25. Thập Nhị Nhân Duyên

26. Những hình thức Sanh và Tử

27. Những cảnh giới

28. Hiện tượng Tử Sanh

29. Cái gì đi tái sanh? - Lý Vô Ngã

30. Trách nhiệm tinh thần

31. Nghiệp chuyển lên và Nghiệp

32. Nghiệp báo và Tái sanh với người

33. Niết Bàn

34. Đặc tánh của Niết Bàn

35. Con đường Niết Bàn (I)

36. Con đường Niết Bàn (II)

37. Chướng ngại tinh thần

38. Con đường Niết Bàn (III)

39. Phẩm hạnh A-la-hán

40. Lý tưởng của Bồ Tát hay Bồ

41. Ba-la-mật

42. Tứ Vô Lượng Tâm

43. Tám Pháp Thế Gian

44. Những vấn đề của kiếp Nhân

[Phụ bản]

Kinh Hạnh Phúc

Kinh Suy Đồi

Kinh Cùng Đinh

Kinh Tam Bảo

Kinh Từ Bi

Kinh Tứ Niệm Xứ

Vài nét về Dịch giả, Cư sĩ Phạm Kim Khánh

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh