Bậc Thầy

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Vô Sự

Vô Sự

“Nhiều người sống cả một đời mà chẳng hề chạm được vào sự màu nhiệm của sự sống”. (Thích Nhất Hạnh)”Đang làm gì đấy?” - đây là câu chúng ta thường xuyên hỏi người khác khi vừa gặp hoặc khi gọi điện hỏi thăm. Câu này hàm...

Thiện Bại

Thiện Bại

Muốn có được công phu Thiện Bại trước tiên phải biết từ bi với chính bản thân mình. Trong nhiều lĩnh vực của đời sống, thành công thường đến sau rất nhiều thất bại. Hãy thử xem câu chuyện của Thomas Edison, một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất của...

Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 179. Về Con Gà

Thế như con gà là sao ạ? Con gà có những năm điểm, năm điều, năm chi đặc biệt, tâu đại vương. Xin cho nghe Vâng, đại vương hãy nghe đây: Suốt đêm gà luôn luôn tỉnh thức, chỉ một tiếng động nhẹ là nó biết ngay. Trời còn mờ mờ sáng, gà không bước ra khỏi chuồng. Một vị tỳ khưu cũng cần phải tỉnh...

Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 132. Rơi Đi Bằng Phi Pháp? Rơi Đi Bằng Pháp? Cắt Đứt Sự Rơi?

Thưa đại đức! Đức Thế Tôn có thuyết rằng: “Này các thầy tỳ khưu! Các thầy đừng nên để cho thân các thầy rơi đi bằng phi pháp, nếu có rơi thì cũng nên để cho rơi bằng pháp”. Lời tuyên bố ấy có đúng chăng? Và nghĩa của nó là thế nào? Tâu đại vương! Lời tuyên bố ấy chính là của Đức Tôn Sư. Và...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm