Đức Phật

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 183. Về Con Rùa Nước

Thưa đại đức! Về con rùa nước thì có bao nhiều điều cần phải học hỏi? Học hỏi rùa thì có năm điều, tâu đại vương. Thứ nhất: Thế giới của rùa ở trong nước, là nơi mát mẻ. Bậc hành giả cũng thế, nên ở trong cõi từ bi trú, là cõi mát mẻ an lành; và nên rải tâm từ ấy đến cho tất cả chúng sanh,...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm