Tu Sĩ

Chúng

Chúng

Vì sao cần có một cộng đồng để tu tập và rèn luyện được hiệu quả.Chúng, trong chữ Hán nghĩa là số đông, là mọi người, là Tập thể, lấy ý nghĩa trong từ Quần chúng, Đại chúng. Thử hình dung, thử mường tượng mình đang sống ở thời...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Chân Lý

Chân Lý

Chân lý chưa bao giờ được tìm thấy nơi đám đông. Chân lý đã và luôn chỉ có thể thấy trong sự một mình. Tôi đang chỉ bạn một loại tính tôn giáo khác toàn bộ. Nó là tính tôn giáo của thiền. Bạn không...

Đức Phật Đi Đái Đức Phật Đi Đái

Đức Phật Đi Đái

Thuở nhỏ, câu hỏi đầu tiên của tôi về Phật là liệu khi Đức Phật uống nhiều nước thì ngài có đi đái hay không. Lớn lên, rồi cuộc sống rồi cơm áo rồi ân oán tình thù cứ xoay vần làm cản trở nhiều lần định tiếp cận Phật của...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm