Cha Mẹ

Nghịch Lý Nuôi Con

Nghịch Lý Nuôi Con

Nuôi dạy con là một hỗn hợp Khổ Vui. Hiểu được vì sao sẽ dẫn tới biết cách để tăng cường Hạnh Phúc, Giảm Khổ, Tăng Vui.Trong một buổi trò chuyện với một số bố mẹ trẻ về chủ đề nuôi dạy con, một câu hỏi được đặt ra là: Nuôi con khổ không? Kết quả...

Hồn Thủng

Hồn Thủng

Trách nhiệm của cha mẹ không phải chỉ là bảo vệ chở che cho thân thể vật lý của trẻ. Trách nhiệm lớn nhất của cha mẹ là bảo vệ linh hồn chúng. Hôm nay đến thăm một người bạn vong niên lâu ngày không gặp. Bạn hồ hởi, cuống quít chạy đi mua...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Unity

Unity

Nhất Nguyên (Oneness) không phải là một đặc tính của sự sống (Life). Sự Sống là một đặc tính của Nhất Nguyên. (Neale Donald Walsch)Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng viết: nếu bạn là nhà thơ bạn sẽ thấy rõ ràng những đám mây có mặt ở trong một...

Thị Trường

Thị Trường

Tình cảm phụ tử, sư đồ, huynh đệ tỷ muội đã và đang trở thành những con số. Tri thức và lòng mong mỏi được biết những điều mình chưa biết được gán với bằng cấp, với chức vụ và với lợi nhuận. Đó chính là khi chúng ta đặt dấu chấm hết...

Bất Hạnh

Bất Hạnh

“Này những hành giả Thiền Định và đặt Chánh Niệm nơi Tự Tánh, trở về hòa nhập với Tự Tánh, nguyện lực tuôn trào không ngừng nghỉ, thì kẻ đó sẽ chẳng bao giờ thiếu, những gì kẻ đó thu được sẽ là trường tồn” (Kinh Điển...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm