Mạnh Mẽ

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Bio-Photon

Bio-Photon

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng các tế bào thần kinh trong não của động vật có vú có khả năng tạo ra các photon ánh sáng, hay còn gọi là Biophotons! Các photon, khá kỳ lạ, xuất hiện trong quang phổ nhìn thấy được. Chúng có...

Cá Tính

Cá Tính

Dấu ấn của Linh Hồn bắt đầu từ Kỷ Luật Tự Giác.Bắt nguồn từ gốc Hy Lạp cổ - kharakter có nghĩa là “vết hằn”, rồi dần chuyển thành nghĩa “dấu ấn” rồi thành “con dấu”. Dần tới hiện đại thì có nghĩa là “Tính cách” hay “Cá tính”.Vậy...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm