Vượt Qua

Đức Tin

Đức Tin

“Phước cho người không thấy mà tin” Theo một góc nhìn, có thể nói đức tin chính là bài học cốt yếu khi một linh hồn đến với thực tại tách biệt này để học tập và trải nghiệm. Đức tin cũng có nhiều tầng, tương ứng với các mức độ...

Khổ Nạn

Khổ Nạn

Hãy vượt qua hoài nghi về bản thân và cuối cùng hãy tự mình giác ngộ ra sự thật và bản chất của sự tồn tại của bạn.Nhà triết học khắc kỷ Seneca viết: “tôi sẽ đánh giá bạn là thiếu may mắn nếu bạn chưa bao giờ gặp khổ nạn. Nếu bạn...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Quỷ Lùn

Quỷ Lùn

Đêm nay, đêm nay, ta cho ngươi vàng. Ngày mai, ngày mai, ta lấy đứa con.”tonight tonight, my plans I maketomorrow tomorrow, the baby I takeThe queen will never win the gamefor Rumpelstiltskin is my name”(Đêm nay, đêm nay, ta cho ngươi vàngNgày mai, ngày mai, ta lấy đứa conHoàng hậu ơi, cô sẽ...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm