LUÂN XA VÀ TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG PDF

Mục Lục

Mục Lục.. 3

Lời nói đầu... 5

Lời cảm ơn... 7

Giới thiệu.. 8

1. Một cái nhìn mới về Bản chất con người.. 13

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

I. Bình Minh của Một Tâm thức mới.. 13

II. Phá vỡ Rào cản của các Giác quan. 15

2. Các Trường và các Luân xa.. 20

III. Ba Trường Năng Lượng của Phàm Ngã.. 20

Mua đá năng lượng:

IV. Kết cấu và Chức năng của thể Dĩ Thái. 22

V. Vai trò của Luân Xa... 24

Luân xa đỉnh đầu... 28

Luân xa Trán... 29

Luân xa Cuống họng... 29

Luân xa tim... 30

Luân xa Tùng thái dương.. 30

Luân xa Lá lách.. 31

Luân xa Xương cùng... 31

Luân Xa Gốc. 32

Các luân xa phụ.. 32

Hệ Luân Xa... 32

VI. Thể Cảm dục và các Xúc cảm... 33

Các Luân Xa Cảm dục... 37

Luân xa Đỉnh đầu.. 38

Luân xa Cuống họng... 38

Luân xa Tim.. 38

Luân xa Tùng Thái dương. 38

Luân xa Gốc (Gốc cột sống). 39

Cột sống và Não bộ Cảm dục.. 39

VII. Các cấp độ cao hơn của Tâm thức... 40

Tác dụng của sự hình dung.. 42

Các luân xa Thể Trí.. 44

Thể Nguyên Nhân. 44

3. Nhãn thông như một công cụ chuẩn đoán.. 46

VIII. Cơ sở của Nghiên cứu bằng nhãn thông. 46

IX. Việc sử dụng thông nhãn trong nghiên cứu. 52

Những cơ chế của nhận thức bằng nhãn thông. 54

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh