Khủng Hoảng

R.e.s.t.!

R.e.s.t.!

R - Relax (thư giãn), E - Evaluate (đánh giá), S - Set Intention (xác định ý muốn), T - Take action (hành động)R - Relax (thư giãn)E - Evaluate (đánh giá)S - Set Intention (xác định ý muốn)T - Take action (hành động)Đây là một hệ thống đơn giản giúp ta...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Đam Mê

Đam Mê

“Thà đánh mất mình trong đam mê còn hơn là đánh mất đam mê”. (Soren Kierkegaard)Có bao giờ bạn thấy mệt mỏi khi đi qua một cuộc sống tẻ nhạt, mỗi ngày đều lặp lại những công việc chán ngắt? Có thể có những điều bạn đang làm đã...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm