THÂM NHẬP THẤU TRIỆT PDF

Thâm nhập thấu triệt là một loạt những đối thoại Krishnamurti thực hiện tại Ấn độ qua nhiều thập niên cùng bạn bè và những người thâm nhập nghiêm túc.

Trong số họ là Achyut Patwardhan, Pupul Jayakar, Maurice Friedman cùng những người đã tập hợp quanh ông từ những năm bốn mươi. Những đối thoại bàn về rất nhiều chủ đề khác nhau. Quan tâm trong những đối thoại này là sự tự do của cái trí khỏi những ngục tù của ký ức và thời gian, một thay đổi trong ý thức và sự nảy ra của thấu triệt mà trao tặng những gốc rễ thăm thẳm của sự bất động cho cái trí. Những tiến hành của hiểu rõ về chính mình đư ợc thâm nhập bằng sự mãnh liệt lạ thường và năng lượng nhiệt thành. Trong những đối thoại này, có một đang nghi ngờ, đang dò dẫm, một ‘đang lắng nghe’ và một ‘đang thấy’. Phương cách mà những đối thoại này khai mở là độc nhất trong chính nó. Chúng không là những câu hỏi và những trả lời hay thậm chí một trao đổi của quan điểm. Chúng hình thành một loại chuyển tải riêng biệt mới mẻ của Krishnamurti - một loại của một lắng nghe thăm thẳm, một khởi đầu ngập ngừng và một thâm nhập mà dẫn đến những nhận biết trong sáng mới mẻ.

Cho những người quan tâm khoét sâu vào những tiến hành của hiểu rõ về chính mình, đây là m ột quyển sách quí giá.

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh