Giải Đoán Vận Mệnh Bằng Thần Số Học

GIẢI ĐOÁN VẬN MỆNH BẰNG THẦN SỐ HỌC

Môn khoa học huyền bí Tây phương gọi là Thần Số (Numerology) dựa theo nhân sinh quan của Thần Tam Giác (Divine Triangle). Nhờ Thần Số mà người ta đoán được nhân cách, tính tình, công việc, năng khiếu, tình duyên v.v... của một đời người. Môn khoa học huyền bí đã phát xuất 600 năm trước Thiên Chúa giáng sinh và do nhà toán học Pythagorax lập ra. Pythagorax dùng phương trình C2-A2-B2 của hình tam giác (pythagorean theorem) để giải đoán định mệnh nên các nhà siêu hình học Hy Lạp cho là "God geometrizes." Môn siêu hình học này gồm có tất cả 9 số.

Hãy dựa vào bảng sau để tính ra con số định mệnh của bạn:

Số 1 tượng trưng cho các chữ của mẫu tự: A, J, S Số 2 tượng trưng cho các chữ của mẫu tự: B, K, T Số 3 tượng trưng cho các chữ của mẫu tự: C, L, U Số 4 tượng trưng cho các chữ của mẫu tự: D, M, V Số 5 tượng trưng cho các chữ của mẫu tự: E, N, W Số 6 tượng trưng cho các chữ của mẫu tự: F, O, X Số 7 tượng trưng cho các chữ của mẫu tự: G, P, Y Số 8 tượng trưng cho các chữ của mẫu tự: H, Q, Z Số 9 tượng trưng cho các chữ của mẫu tự: I, R

Ví dụ: tên Lê Thị Mỹ (L+E+T+H+I+M+Y)= 3+5+2+8+9+4+7 = 38 = 11 = 2 Con số định mệnh của Lê Thị Mỹ là số 2.

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Thư Viện Sách NóiTủ Sách Tâm Linh