Con Người

Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 83. Ngưng Hơi Thở

Thưa đại đức, các sa môn Thích tử có thuyết rằng, nếu nhập định đến một độ sâu nào đó người ta có thể ngưng hơi thở mà vẫn không chết? Đúng vậy. Đại đức có thể cắt nghĩa được chăng? Vâng, nhưng đại vương có biết các loại hơi thở thường liên hệ với tâm con người như thế nào không?...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm