Quan Hệ

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Mong Manh Tơ Trời

Mong Manh Tơ Trời

Kẻ sống bằng “cảm thấy” là sống trong canh bạc. Mà trong canh bạc có thua có thắng. Người sống bằng “thấy” là sống chắc chắn, không hề có đặt cược, chỉ làm theo sự thấy.Thế giới này bị chia cắt bởi những ranh giới. Mong manh vô hình như sợi tơ trời...

Học

Học

Để trưởng thành tâm linh, chứng ngộ Đạo quả, hành giả phải đi sâu vào thực hành những phương pháp được chứng bởi các bậc Thánh, chứ không phải nhảy hết từ pháp môn này qua pháp môn khác. Ở vùng Calcutta, Ấn Độ, có một vị...

Con Nghiện

Con Nghiện

“Em không còn là chính mình nữa khi anh xa em”, đây có thể là một tâm tưởng khi bạn nhớ một ai đó mà bạn yêu thương.Ý nghĩ kiểu này thường xuất hiện bất chợt mỗi khi tôi ngồi một mình trong phòng mình, nhớ thương người ấy....

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm