PHẬT MIỀN TÂY PDF

MỤC LỤC

1- Cảnh chùa Tổ Đình Thành-Hoa

2- Mục lục

3- Lời mở đầu

CHƯƠNG I: Nhận thức và sưu tầm

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Thời gian trước và sau 1975

CHƯƠNG II: Miền Tây thiên nhiên ưu đãi dân lành

1- Sơ lược lịch sử thời Lập Quốc và Kiến Quốc

2- Sơ lược ba miền của nước Việt Nam và dân cư

3- Cửu Long giang với Miền Tây Nam

4- Cửu Long Giang và vùng Thất Sơn huyền bí

CHƯƠNG III: Phật Thầy Tây An I- Bối cảnh lịch sử Việt Nam lúc bấy giờ

1- Phật Thầy Tây An ra đời

2- Phật Thầy Tây An cứu dân độ thế

3- Phật Thầy Tây An Khai Đạo

4- Phật Thầy Tây An bị ám hại và thử thách

5- Phật Thầy được sắc phong và dựng chùa

6- Chùa Tây An cổ tự ở Long Kiến Chợ Mới

7- Chùa Tây An núi Sam

8- Trại ruộng ở Thới Sơn và những Đại Đệ Tử

9- Căn bản giáo lý của Phật Thầy

II- Phật Thầy chuyển kiếp

1- Phật Trùm ở Tri Tôn

2- Đức Bổn Sư ở núi Tượng

3- Sư Vãi bán khoai kinh Vĩnh Tế

4- Đức Huỳnh Giáo Chủ làng Hòa Hảo * Phụ dẫn chuyện Bệnh Đàng Dưới

CHƯƠNG IV: Phật Tổ ở Cà Mau

1- Đời sống của Ngài trước khi tu hành

2- Cơ duyên lành đến

3- Hành trì theo Kinh

4- Cứu nhân độ thế

5- Thời kỳ viên tịch

6- Vua Thiệu Trị sắc Tứ CHƯƠNG V: Phật sống chùa Phi Lai, núi Kỳ Hương

1- Sơ lược bối cảnh lịch sử

2- Thời Thanh niên của Tổ

3- Thời xuất gia

4- Tinh tấn hành đạo và hoá đạo của Ngài

3- Những điều kỳ diệu của Ngài CHƯƠNG VI: Phật sống chùa Minh Bửu

1- Bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ

2- Lúc thiếu thời của Ngài

3- Xuất gia và hành đạo

4- Thọ Pháp và vào Đại Định

5- Chín năm khổ hạnh và nhiều thử thách gay go

6- Những người đệ tử đầu tiên

7- Những thử thách khác

8- Đắc Đạo và giáo hóa

9- Những điều kỳ diệu khó quên

10- Những vị đại đệ tử

11- Lập thêm chùa mới

12- Lịch sử xây chùa Thành Hoa ở Tấn Mỹ

13- Những chuyện người thường ít ai biết

14- Ngài thường dạy phải nói những lời lành

15- Thời kỳ Ngài viên tịch CHƯƠNG VII: Những Vị Tăng Ni Bồ Tát

1- Bối cảnh Lịch sử từ năm 1954 đến 1975

2-Ni sư Năm chùa Minh Bửu ở Cao Lãnh

3- HT.Thích Thường Huệ ở Hội An

4- HT. Thích Thiện Thành ở Mỹ Luông CHƯƠNG VIII: Những Vị Cư Sĩ Bồ Tát

1 - Ông Hai Long Hầu

2- Ông Mười Tân Châu

3- Chuyện Kỳ lạ: “Cháu nhớ rước ông...”

4- Cậu đừng ăn thứ này nữa

5- Cậu Ba núi Sập PHỤCHƯƠNG

1- Thiền sư Minh Không Quốc Sư đời nhà Lý

2- Tổ trị bệnh vua bằng nuớc đang sôi.

3- Tổ dạy đúc đồ đồng Việt Nam

4- Tổ dạy dân nuôi bèo dâu bón lúa

5- Một Thiền sư được thờ hơn một trăm đền và có những ngày Lễ Hội về

Ngài trong các làng suốt ba ngày.

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh