Sự Nghiệp

Nhiệt Tâm

Nhiệt Tâm

Khi anh em đang nắm tay cô vợ hay cô người yêu, nhưng tâm lại nghĩ đến cô hàng xóm eo thon mông nở thì đấy gọi là thiếu ‘nhiệt tâm’ AE đang làm ở công ty A nhưng tâm cứ tơ tưởng về công ty B thì đấy cũng gọi là thiếu ‘nhiệt...

Quy Luật

Quy Luật

1. Trước khi có tiền, bạn phải không có tiền. Vì bạn phải cân đối, giật gấu vá vai khoản thu nhập ít ỏi của mình để có tiền nộp học phí các bài học cuộc đời. Kỹ năng xoay sở là một kỹ năng rất quý, ai xưa giờ cứ xin là có...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Phước Báo

Phước Báo

Stephen để lại thừa kế cho các con, và chính các con lại cho từ thiện, vậy là để lại cho các con một nguồn phước báu to lớn. Nhưng điều đáng kính phục là Stephen đã dạy con như thế nào để cả chín đứa con đều từ chối nhận thừa kế? Hẳn...

Đáng

Đáng

“Ở đời này, cần phải biết cái gì là đáng: sự sáng suốt, sức khỏe, gia đình và khả năng làm lại từ đầu”. (Les Brown)Thành công, tiền tài, quyền lực đều là những chất gây nghiện.Nhưng những vĩ nhân đều biết cách cai nghiện bởi...

Lòng Trời

Lòng Trời

Việc xem vận trời đất, nhân sinh, lòng người để từ đó soi xét việc mình phải làm, lúc tiến, lúc lui, phù hợp mệnh trời, thuận thiên mà làm thì không phải chết tức tưởi, tiến lên thì thành sự nghiệp, rạng danh tiên tổ, lui về...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm